• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Sjötrafik och trafik på vatten

Det finns regler för hur båtar, vattenskotrar och annan sjötrafik får köras.

För båtar, vattenskotrar och pråmar gäller bestämmelser som Sjöfartsverket, Naturvårdsverket och länsstyrelsen beslutat. Grunden är att de enbart får köra i allmän farled och där länsstyrelsen ger sitt tillstånd.

Länsstyrelsens föreskrifter

"Motorbåtar får inte föras med högre fart än 7 knop inom det område av Norasjön som begränsas av en linje från Blåsut till Norra udden på Alntorpsö, och en linje från udden nordväst om Mörthällen till den sydvästra udden på Alntorpsö.
Föreskrifterna gäller årligen under tiden 1 maj - 30 september."

Texten är hämtad ur länsstyrelsens föreskrifter om sjötrafiken inom Öre­bro län, beslutade den 21 juni 1989, att gälla från 1 augusti 1989. Läs den i sin helhet!

Övriga länkar

Här finner du mer information:
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19931053-om-anvandning-av_sfs-1993-1053länk till annan webbplats

Förordningen är kompletterad vid flera tillfällen, bl a genom bland annat SFS 2004:607 och SFS 2019:209 som finns att söka här: https://svenskforfattningssamling.se/länk till annan webbplats

Naturvårdsverket har information kring motortrafik i naturen och berör även sjötrafik. Här kan du läsa mer: www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/Vattenskoterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen Örebro län har föreskrifter kring motortrafik i naturen, som även berör sjötrafik. Här kan du läsa mer:
www.lansstyrelsen.se/orebro/samhalle/trafik-och-infrastruktur/motortrafik-i-naturen.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2020-07-16