• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Sjötrafik och trafik på vatten

Det finns regler för hur båtar, vattenskotrar och annan sjötrafik får köras.

För båtar, vattenskotrar och pråmar gäller bestämmelser som Sjöfartsverket, Naturvårdsverket och länsstyrelsen beslutat. Grunden är att de enbart får köra i allmän farled och där länsstyrelsen ger sitt tillstånd.

Särskilda regler gällande vattenskoter

Inom Örebro län är det endast tillåtet att använda vattenskoter i:

  • Norrtorpssjön i Kumla kommun,
  • vissa områden i Hjälmaren och,
  • vissa områden i Vättern.

Inom övriga områden är det förbjudet att köra enligt vattenskoterförordningen.

I föreskriften om användning av vattenskoter (18FS 2007:56) finns information och detaljerad beskrivning över vilka områden som är tillåtna för körning med vattenskoter i länet.

Från och med 1 maj 2022 måste du ha förarbevis för att få köra vattenskoter. Det ansöker du om hos Trafikverket.

Klicka här för att läsa mer på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens föreskrifter

"Motorbåtar får inte föras med högre fart än 7 knop inom det område av Norasjön som begränsas av en linje från Blåsut till Norra udden på Alntorpsö, och en linje från udden nordväst om Mörthällen till den sydvästra udden på Alntorpsö.
Föreskrifterna gäller årligen under tiden 1 maj - 30 september."

Texten är hämtad ur länsstyrelsens föreskrifter om sjötrafiken inom Öre­bro län, beslutade den 21 juni 1989, att gälla från 1 augusti 1989. Läs den i sin helhet!

Övriga länkar

Här finner du mer information:
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19931053-om-anvandning-av_sfs-1993-1053 Länk till annan webbplats.

Förordningen är kompletterad vid flera tillfällen, bl a genom bland annat SFS 2004:607 och SFS 2019:209 som finns att söka här: https://svenskforfattningssamling.se/ Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Örebro län har föreskrifter kring motortrafik i naturen, som även berör sjötrafik. Här kan du läsa mer:
www.lansstyrelsen.se/orebro/samhalle/trafik-och-infrastruktur/motortrafik-i-naturen.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: