• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Torg och allmänna platser

Här finns angivet vad som är offentliga platser i Nora kommun

För att få använda offentliga platser för annan verksamhet än sitt ändamål, ansöks tillstånd hos polisen. Torget i Nora kan hyras för torghandel.

Offentlig platsmark.

 • Nora stadskärna.
 • Allmänna vägar
 • Gator, vägar, torg, parker och andra platser som allmän plats och som har upplåtits för siitt ändamål.
 • kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten.
 • Andra landområden och utrymmen inomhus som används för allmän trafik.
 • Områden jämställda med offentlig plats med vilka avses;
 • Skolgårdar: Lärkeskolan, As skola, Gyttorps skola, Järnboås skola och Dalkarlsbergs skola och Borns friskola.
 • Kommunens samtliga lekplatser.
 • Idrottsplatser:Norvalla lP, Ängarna, Gyttorps lP, lP, Järnboås lP, Dalkarlsbergs lP och Digerberget
 • Elljusspår: Hagbyberget och Pershyttan/Digerberget
 • Campingplatser:Trängbo.
 • Anlagda badplatser: Trängbo
 • Strandpromenaden.
 • Nora station
 • Begravningsplatser och kyrkogårdar: Residenset Norra kyrkogården, Karlslund, kyrkogården, Järnboås kyrka, Vikers kyrka, Rockesholms kyrkogård och Grecksåsars kapell.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: