Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Trafik och gator

Samhällsbyggnad Bergslagen förvaltar och underhåller de gator, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser som kommunen äger.

Ansvaret omfattar kommunala gator men även belysning på det kommunala och vissa delar av det enskilda och statliga vägnätet. Vi återställer gator och allmän platsmark efter schaktarbeten som till exempel el, tele vatten och avlopp.

Lokala vägföreningar och samfälligheter har väghållaransvar för gatunätet utanför tätorterna. Trafikverket är väghållare på de större genomfartslederna.

Hål i gatan eller trasig belysning

Vi tar tacksamt emot upplysningar om hål i gatan eller trasig belysning. Du kan lämna din anmälan till Samhällsbyggnad Bergslagen.

Trafikenenheten finns fr o m 2017-01-01 på Samhälsbyggnadsförbundet som en resurs till kommunerna i frågor om bland annat trafikstrategier och kommunikation samt att de lokala trafikföreskrifterna efterlevs av trafikanterna.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-10-15

Bergslagens kommunalteknik

Besöksadress:
Industrivägen 7
Nora (Hitta hit länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Sam­hälls­byggnad Bergslagen Service­center
Telefon: 0587 - 55 00 40
E-post: servicecenter@bergslagens-kt.se

Webbadress: bergslagens-kt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster