• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Trafik och gator

Samhällsbyggnad Bergslagen förvaltar och underhåller de gator, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser som kommunen äger. Ansvaret omfattar kommunala gator men även belysning på det kommunala och vissa delar av det enskilda och statliga vägnätet. Vi återställer gator och allmän platsmark efter schaktarbeten som till exempel el, tele vatten och avlopp. Vi står även för skapande, drift och genomförande av underhållsplaner för vägar, gator och broar. Lokala vägföreningar och samfälligheter har väghållaransvar för gatunätet utanför tätorterna. Trafikverket är väghållare på de större genomfartslederna. Hål i gatan eller trasig belysning Vi tar tacksamt emot upplysningar om hål i gatan eller trasig belysning. Du kan lämna din anmälan till Samhällsbyggnad Bergslagen. Felanmälan till Samhällsbyggnad Bergslagen Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: