Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Gågata i Nora under sommaren

Prästgatan mellan Kungsgatan och Skolgatan är gågata fram till 31 augusti.

Gågata

På gågata gäller....

 • fordon får inte köras fortare än gångfart, dvs 6-7 km/h,
 • fordon får inte parkeras om det inte anges med vägmärke,
 • fordonsförare har väjningsplikt gentemot gående,
 • när fordon lämnar gågata har fordonsföraren väjningsplikt gentemot korsande trafik.

Motordrivna fordon får endast köra på gågatan....

 • för att korsa den,
 • för varuleverans till butik,
 • vid transport av gods eller boende till adress på gågatan,
 • vid transport av gäster till och från hotell eller motsvarande,
 • vid transport av sjuka eller rörelsehindrade till och från adress på gågatan.

I annat fall är det otillåtet att köra på gågata!

 

Kungsgatan mellan Storgatan och Borgmästargatan är gångfartsområde året runt.

På gångfartsområde gäller...

 • fordon får inte köras fortare än gångfart, dvs 6-7 km/h,
 • fordon får inte parkeras om det inte anges med vägmärke,
 • fordonsförare har väjningsplikt gentemot gående,
 • när fordon lämnar gångfartsområde har fordonsföraren väjningsplikt gentemot korsande trafik.

 

Särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Rörelsehindrade personer med särskilt parkeringstillståndöppnas i nytt fönster får parkera på gågata och gångfartsområde även om det inte finns anvisade platser. Fordonet får dock inte utgöra fara eller hinder för de trafikanter som får färdas på gatan

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen/ Nora kommun
Sidan uppdaterad: 2018-06-12

Prästgatan är gågata under sommaren

Service­center Sam­hälls­byggnad Berg­slagen
Telefon:
0587-55 00 40
E-post:
servicecenter@sbbergslagen.se
Webb:
www.sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadresser:
Samhällsbyggnadsförbundet

Industrivägen 7
Nora (Hitta hit länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
E-post: forbund@sbbergslagen.se
Webb: www.sbbergslagen.se
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansvarsområde: Gata/Trafik, Park/Skog/Naturvård, Idrott, Lokalvård, Vatten och avlopp samt Återvinning.