• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Hastighets­dämpande åtgärder

Information om hur blomlådor används för att förbättra trafiksäkerheten i området samt villkor och ansvar för utplacering.

Blomlådor för bättre trafiksäkerhet

Blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd har sedan 2001 använts på flera gator där den fysiska utformningen inte är anpassad till gatans användningsområde.  Se även (Vilkoren för användande av blomlådor som farthinder) till vänster i menyn.

Vilket ansvar har bilisten?

Låg hastighet är helt avgörande för att undvika olyckor och för att minska de skador som kan uppkomma om en olycka ändå sker. En bilist som kör i ett bostadsområde bör förvänta sig att det förekommer oskyddade trafikanter både vid och på vägen. Hastigheten i bostadsområden bör därför hållas mycket låg oberoende av om det finns blomlådor på vägen eller vägmärken med uppmaningar vid vägens kant.

Vilket ansvar har väghållaren?

Kommunens ansvar som väghållare regleras bl.a. i Trafikförordningen (TrF) och Vägmärkesförordningen VMF). Som alla lagar och regler har dessa inte kunnat täcka in alla eventualiteter.

Blomlådor som trafiksäkerhetsåtgärder har godkänts vid rättsliga prövningar men enskilda fall måste tolkas vid rättslig prövning.
Enligt TrF 3 kapitlet 14 § anges att: "Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver...
Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse". Lagtexten kan tolkas som att om exempelvis ett barn springer ut bakom en parkerad bil bör föraren kunna förutse detta i ett bostadsområde.
Blomlådor försedda med reflexer placerade väl synliga och utmärkta enligt VMF uppfyller de uppställda juridiska krav som finns. Kör en bilist på blomlådan och skadar bilen ligger ansvaret för förarens oaktsamhet helt på föraren av fordonet.

Kontakt

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Logotype Samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad:

BMB