• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Villkor för användning av blomlådor som farthinder

Ansökan om blomlådor som farthinder görs för ett år i taget måste uppfylla vissa kriterier för att godkännas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Blomlådor som farthinder får användas för förbättrad trafiksäkerhet på gator inom kommunens väghållningsområde om gatan anses uppfylla nedanstående kriterier:

 • Ansvariga för blomlådorna måste bo på den aktuella gatan alternativt vara aktivt delaktiga i den förening som representerar de boende.
 • Gatan ska vara en lokalgata med bostäder på gatans båda sidor. Fastigheterna ska ha in-/utfart mot gatan.
 • Det måste vara fri sikt 50 meter före och efter blomlådorna.
 • Blomlådorna ska placeras 20 meter från korsning.
 • De närmast berörda grannarna måste vara positiva till och skriftligt godkänna att blomlådor används som farthinder.

Den sökandes (kontaktpersonens) ansvar

 • Inför varje säsong gör sökande en ansökan om utsättning av blomlådor som farthinder.

Kontaktpersonerna ansvarar för att följande villkor för utplacering av blomlådor uppfylls: 

 • Berörda grannar är informerade och de som bor i direkt anslutning till blomlådorna är positiva till och skriftligt godkänner dess placering. 
 • Alla kostnader för tillverkningen av blom­lådorna, inklusive blommor och jord står de boende för.
 • Blomlådorna är placerade på den överenskomna platsen.
 • Blomlådorna sköts, samt nödvändig städning runt lådorna utförs.
 • Blomlådorna placeras ut och tas in.

Säsong för utplacering av blomlådor är mellan maj t.o.m. september. Blomlådorna får dock inte placeras ut innan sandupptagningen avslutats samt ska tas in innan snön stadigvarande kan förväntas ligga kvar.

Trafikenhetens ansvarar för

 • Om gatan är lämplig för att delta i projektet.
 • Bestämmer tillsammans med de boende var blomlådorna ska placeras samt markerar på gatan var blomlådorna ska stå.
 • Står för väghållaransvaret av utplacerade blomlådor samt tar ansvar inför eventuella klagomål som uppkommer p.g.a. blomlådor.
 • Har rätt att tillfälligt flytta blomlådorna om särskilda skäl föreligger.
 • Om de sökande inte uppfyller sina åtaganden har trafikenheten rätt att dra in tillståndet.

Trafikenheten ställer höga krav på blomlådornas utformning och även på de reflexmarkeringar som ska finnas på lådornas sidor.

Blomlådorna ska byggas efter ritning gjord av Samhällsbyggnad Bergslagen och märkas ut med reflexer.

Om sökande inte har haft blomlådor på aktuell gata förut kommer trafik­enheten att kontakta er. Vid ett möte på plats kommer vi överens om en bra placering av blomlådorna.

För frågor kontakta:

Service­center Sam­hälls­byggnad Berg­slagen
Telefon: 0587-55 00 40
E-post: servicecenter@sbbergslagen.se

Samhälls­byggnad Bergslagen är gemensamma ­organisationer för de fyra kommunerna, Nora, Hällefors, Lindesberg och Ljusnarsberg.

Informationsägare: Samhöllsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: