• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Landsbygd

Vägen efter sjön Vikern mellan Gyttorp och Vikersvik

Skötsel av vägnätet på landsbygden sköts av Trafikverkets entrepenörer för allmänna vägar. För enskilda vägar är det de lokala vägsamfälligheterna och vägföreningar som ansvarar för vägunderhållet.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: