Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Parkering

Information om parkering och trafik­föreskrifter hämtas hos Trafikenenheten som finns hos Samhälls­byggnads­förbundet Bergslagen

P-skiva

I centrala Nora används P-skiva. Parkering  på gatumark är tilllåten högst 2 tim på samma parkeringsplats under dagtid på vardagar.

Regler och bestämmelser för P-skivan

  • Ställ in ankomsttiden vid pilen, avrunda till närmast hel eller halv timme.
  • Om ankomsten sker före tidsbegränsningen som anges på P-skylten, ställs skivan in på det klockslag begränsningen börjar, t.ex. klockan 09.00
  • P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
  • P-skivan placeras innanför vindrutans högra sida, tydligt avläsbar utifrån. Endast en P-skiva får användas vid varje uppställningstillfälle.

Datumparkering

Datumparkering gäller i Nora tätort under tiden 16 oktober tom 14 maj mellan kl 00:00 - 06:00.I centrala Nora används P-skiva. Parkering  på gatumark är tilllåten högst 2 tim på samma parkeringsplats under dagtid på vardagar.
Datumparkering gäller i Nora tätort under tiden 16 oktober tom 14 maj mellan kl 00:00 - 06:00.

Parkeringsövervakningen

Parkeringsövervakningen utförs vid olika tider under dygnet och olika dagar i veckan.
En parkeringsskiva (P-skiva) ska användas inom P-zonen i centrum.

Felparkeringsavgifter

Se felparkeringsavgifter hos Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkering och parkeringstillstånd

Läs mer om Parkering och parkeringstillstånd och hämta ansökningsblanketter på Samhällsbyggnad Bergslagens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Informationsägare: Nora kommun
Sidan uppdaterad: 2019-09-05

Samhällsbyggnad Bergslagen

Service­center Sam­hälls­byggnad Berg­slagen
Telefon:
0587-55 00 40
E-post:
servicecenter@sbbergslagen.se
Webb:
www.sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadresser:
Samhällsbyggnadsförbundet

Industrivägen 7
Nora (Hitta hit länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
E-post: forbund@sbbergslagen.se
Webb: www.sbbergslagen.se
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansvarsområde: Gata/Trafik, Park/Skog/Naturvård, Idrott, Lokalvård, Vatten och avlopp samt Återvinning.