• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Parkering

Information om parkering och trafik­föreskrifter hämtas hos Trafikenheten som finns hos Samhälls­byggnads­förvaltningen

P-skiva

Parkering  på gatumark är tilllåten högst 4 timmmar på samma parkeringsplats under dagtid på vardagar. I centrala Nora ska du använda P-skiva. (finns att hämta i de flesta affärer, kommunhus och turistbyrån)

Regler och bestämmelser för P-skivan

 • Ställ in ankomsttiden vid pilen, avrunda till närmast hel eller halv timme.
 • Om ankomsten sker före tidsbegränsningen som anges på P-skylten, ställs skivan in på det klockslag begränsningen börjar, t.ex. klockan 09.00
 • P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
 • P-skivan placeras innanför vindrutans högra sida, tydligt avläsbar utifrån. Endast en P-skiva får användas vid varje uppställningstillfälle.

Datumparkering

Datumparkering gäller i Nora tätort under tiden 16 oktober tom 14 maj mellan kl 00:00 - 06:00.

Parkerings­övervakningen

Parkerings­övervakningen utförs vid olika tider under dygnet och olika dagar i veckan.
En parkeringsskiva (P-skiva) ska användas inom P-zonen i centrum.

Parkeringsanmärkning

​Du kan få en parkeringsanmärkning (även kallad parkeringsböter eller p-bot) om du stannat eller parkerat ditt fordon mot de bestämmelser som gäller.

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du bestrida. Det gör du hos närmsta polismyndighet. Då ska du ange varför du vill bestrida och vilka bevis du har för att parkeringsanmärkningen är felaktig.

Tänk på att felparkeringsavgiften ska betalas, även om du anser att den är felaktig. Det är fordonets ägare som ansvarar för att avgiften betalas. Om du får rätt vid din överklagan får du pengarna tillbaka.

Det är Transportstyrelsen som sköter administrationen av parkeringsanmärkningar som är utfärdade på kommunernas gator.

Det Transportstyrelsen gör är att:

 • bevaka att inbetalningar sker inom den föreskrivna tiden
 • skicka ut inbetalningskort och påminnelser
 • överlämna obetalda ärenden till Kronofogden.

Felparkeringsavgifter

 • 400 kronor - parkerat längre tid än tillåtet
 • 600 kronor - parkeringsskiva saknas eller är felaktigt inställd
 • 600 kronor - Parkerat där det är förbud att parkera
 • 800 kronor - parkerat på förbud att stanna eller på handikapparkering utan tillstånd

Kontakt

Telefontider

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Logotype Samhällsbyggnadsförvaltningen

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad:

Samhällsbyggnad Bergslagen

Service­center Sam­hälls­byggnad Berg­slagen
Telefon:
0587-55 00 40
E-post:
servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförbundet
E-post: forbund@sbbergslagen.se

 

Ansvarsområde: Gata/Trafik, Park/Skog/Naturvård, Idrott, Lokalvård, Vatten och avlopp samt Återvinning.