Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Boendeparkering i Nora centrum

För boende inom P-zon området kan i vissa fall behov uppstå att parkera längre än 2 timmar och då finns möjlighet att ansöka om parkeringstillstånd för längre tid.

Rutin för ansökan och beslut

 1. Skicka in ansökan till BMB
  Blankett för ansökan finns i informationsbladet till höger på sidan
  skicka den ifyllda blanketten till
  Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
 2. Uppgifter kontrolleras för att se om personen är behörig att söka.
 3. Faktura skickas hem till sökanden. Betalning kan ske för 6 månader eller ett år.
 4. När betalning är gjord fylls formulär i på BMB enligt inskickad ansökan, som därefter skickas för tillverkning av tillstånd. Tillståndet gäller i två år, därefter måste ny ansökan göras.
 5. Tillståndet plus parkeringsmärket , som antingen gäller för 6 månader (avgift 450 kr) eller ett år (avgift 750 kr), skickas hem till den sökande.
 6. Vid bilbyte skall parkeringstillståndet återsändas till BMB jämte besked om nytt bilnummer och bilmärke. BMB tar därefter fram nytt parkeringstillstånd utan extra kostnad.

Behörighet för att erhålla tillstånd

 1. Den sökande ska vara skriven på en adress inom parkeringszonen.
 2. Den sökande ska stå som registrerad ägare eller leasingtagare till den personbil (under 3,5 ton) som ansökan gäller.
 3. Fordonet ska vara i trafik och vara skattat och försäkrat.
 4. Den sökande ska vara över 18 år och inneha körkort.
 5. När tillståndshavaren flyttar till adress utanför parkeringszonen upphör parkeringstillståndet att gälla.
  Ersättning för ev. "kvarvarande tid" återbetalas inte.

Regler för användande

 1. Tillståndet och parkeringsbiljetten måste vara väl synlig i bilens framruta, när bilen står parkerad, om inte kommer felparkeringsavgift att tas ut.
 2. Gäller inte på de gator som definieras som affärsgator. (se karta)
 3. Bilen får bara parkeras inom zonen för boendeparkering på markerade gator (se karta) (max 24 tim i sträck med beaktande av datumparkeringsregeln)
 4. Vid vissa tillfällen under året kan boendeparkering tillfälligt upphöra att gälla (tex Noramarken).
 5. Boendeparkering gäller inte på platser där det enligt generella regler i trafikförordningen är förbjudet att parkera eller stanna.
  (tex i gatukorsningar, före övergångsställen mm)
 6. Boendeparkering gäller inte på platser där det enligt lokal trafikföreskrift är parkerings- eller stannandeförbud.
  (OBS datumparkeringsregler gäller i hela Nora stad)
 7. För personer med handikapptillstånd gäller samma regler och kostnader som för övriga boendeparkerare.
 8. Tillståndet och/eller biljetten kan inte överlåtas till någon annan.
 9. Parkerar man längre än beslutad tid kommer felparkeringsavgift att tas ut. (avser den generella 24 h-regeln för parkering i Sverige på allmän plats mark när andra begränsningar inte gäller (TFF 1998:1276))
 10. Det ankommer tillståndshavaren att lösa avgiften för ny period utan anmaning, (nyttjande av tillstånd efter att den tidsperiod utgått som tillståndshavaren betalt för är förbjudet, brott mot denna bestämmelse kan innebära permanent indragning av rätt till
  boendeparkering).

Informationsägare: Bersgslagens miljö- och byggförvaltning
Sidan uppdaterad: 2017-03-28

BMB

Besöksadress:
Industrivägen 7
Nora (Hitta hit länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Sam­hälls­byggnad Bergslagen Service­center
Telefon: 0587 - 55 00 40
E-post: servicecenter@bergslagens-kt.se

Webbadress: bergslagens-kt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster