• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Trafikregler och säkerhet

Vilka regler gäller i trafiken och varför är det enkelriktat på vissa gator? Frågor rörande trafikregler och säkerhet besvaras av Samhällsbyggnad Bergslagen

De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen (1998:1276) och dessa regler gäller alla trafikanter i Sverige. Vägmärken används bara undantagsvis för att visa på reglerna i trafikförorningen.

Lokala trafikföreskrifter

Det finns också lokala trafikföreskrifter som bara gäller i Nora. Det kan till exempel gälla parkeringsförbud inom ett område eller på en specifik gata. Det kan också gälla förbud att svänga eller köra i viss riktning, hastighets­begränsning, tidsbegränsade villkor för parkering, gågator och gångfstdgstor.

Kommunen fattar beslut om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område, utanför tätbebyggt område fattar Länsstyrelsen beslutar. Alla trafikföreskrifter som gäller i Nora finns i den för landet gemensamma databasen Svensk trafikföreskriftsamling.

Ska du framföra en transport som som är större (längre och bredare) än vad som är tillåtet för aktuell kommunal vägsträcka (anges i Svensk trafikföreskriftsamling) ska dispens sökas hos Lindesbergs kommun.

De lokala trafikföreskrifterna publiceras i Transportstyrelsens databas
Transportstyrelsen Lokala föreskrifter välj Nora kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om tillfälliga föreskrifter för: gångfartsområde och gågata under sommarhalvåret

Kontakt

Servicecenter
Telefon: 0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Felanmälan via webbformulär till Samhällsbyggnad Bergslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid akuta störningar efter kontorstid
Telefon: 019- 14 76 42

Text

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen/Nora kommun
Sidan uppdaterad:

BMB