Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Alntorps ö och Plaskus

I mitten av Norasjön ligger Alntorps ö, som till största delen ägs av Nora kommun. Ön är fritt tillgänglig för Noras invånare, under sommaren finns olika aktiviteter och båten Plaskus tar besökare till och från ön.

Café och kiosk

Café och kiosk stänger 3 augusti och har stängt resten av sommaren.

Åk med Plaskus

Båten Plaskus tar passagerare tur och retur mellan Strandpromenaden i Nora och Alntorps ö. Under säsongen avgår Plaskus från Strandpromenadens södra del, där spårområdet tar slut.
Plaskus går mellan kl 10 och 17.30 varje dag från Strandpromenaden. Turer går alltid hel och halv timme men när det behövs så körs extra turer. Sista planerade turen tillbaka från ön avgår kl 17.35. Kom ihåg att planera din återresa!

Under sommaren 2020 gäller särskilda regler:

  • Antal passagerare per tur begränsas till ca tio personer
  • Samtliga passagerare ska sitta på anvisad plats under båtturen.
  • Alla passagerare ska kunna ta sig ombord för egen hand.
  • Barnvagnar och större väskor tas bara ombord om passageraren själv lyfter dessa i och ur båten.
  • Endast personer utan symtom som kan tyda på smitta får resa med M/S Plaskus. Kaptenen har rätt att avvisa personer med symtom.
  • Personer i riskgruppen bör avstå från att resa med Plaskus vid turer när båten är fylld.

Kaptenen har ansvaret för Plaskus och passagerarna. Om kaptenen anser att resan inte kan genomföras på ett säkert sätt, så har kapten rätt att inte genomföra båtturen.

Läs mer om beslutet av resor med Plaskus på www.nora.se/corona länk till annan webbplatsunder fliken Särskilda beslut.

Badplats

Badplatsen på Alntorps ö har bryggor, ponton och hopptorn. Där finns omklädningshytt och toaletter.
Vattenkvaliteten mäts under sommaren och redovisas här.öppnas i nytt fönster
Hundar är inte välkomna på själva badplatsen.

Minigolf 

Det finns en minigolfbana. Utlåning/uthyrning av klubbor är över för säsongen.

Fritidsbanken

Under sommaren finns Fritidsbanken på Alntorps ö. Läs mer om Fritidsbanken och se film om Fritidsbanken på önöppnas i nytt fönster

Grillplatser

På ön finns flera grillplatser som är fria för användning. Men tänk på brandfaran och var försiktig med elden!

Trollstigen

Trollstigen är en promenadstig för de minsta.

Hundar är välkomna

Du är välkommen att ta med din hund till ön. Självklart håller du den kopplad och plockar upp efter den. På den iordninggjorda badplatsen är din hund inte välkommen men på andra ställen kan hundar gå ner i vattnet.

Regler för båttrafik

Länsstyrelsen har beslutat om regler för båttrafik i Norasjön. Läs mer häröppnas i nytt fönster

Genbanken

Genbanken är en samling av ca 160 äppel- och päronsorter. Där finns två exemplar av 21 olika, så kallade mandatträd, och en rad lokala sorter. Genbanken på Alntorps ö är en av 14 genbanker i Sverige, som skapats för bevarande av gamla sorter. Den startades upp 1997 och har fokus på Bergslagens pomologiska arkiv. Nora kommun sköter genbanken på uppdrag av Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, här kan du läsa mer om det arbetetlänk till annan webbplats
Genbanken ligger vackert på öns södra sida och är ett fint utflykts- och promenadmål.

Karta över Alntorps ö

Länk till kartaöppnas i nytt fönster

Alntorps ö - historik

Alntorps ö:s siste private ägare var bankdirektören Carl Emil Bergstrand som avled 1926.Tack vare Bergstrands välvilja var ön redan under hans tid ett populärt utflyktsmål för bad och friluftsliv bland noraborna.

Efter Bergstrands död hölls en offentlig auktion, vid vilken Nora stads representanter ropade in ön. Finansieringen löstes genom att styrelsen för Nora sågbladsfabrik donerade köpeskillingen till Nora stad. Vid donationen fästes villkoren att ön skulle upplåtas att ”fritt begagnas” av Noras innevånare och att någon ytterligare del av ön inte skulle få säljas vidare. Dessutom klargjordes i donationsbestämmelserna att de inkomster som ön kunde tänkas inbringa genom försäljning av skog och dylikt skulle användas för att eventuellt anlägga en badplats och till en billig båtförbindelse mellan ön och fastlandet mm.

Den gula villan ”Noragården” var tidigare Bergstrands sommarbostad, men blev på 30-talet pensionat för att på senare tid användas som restaurang och numera café.

Hela ön, så när som på tolv fritidshustomter på öns västra sida, ägs av Nora kommun.
Läs mer om bakgrunden till Alntorps ö i Nora kommuns regiöppnas i nytt fönster 
Mer historik ur arkivet, del 1öppnas i nytt fönster
Mer historik ur arkivet, del 2öppnas i nytt fönster

Alntorps ö har en gammal historia. Äldsta kända källan för Alntorps ö är i en av fogden Eskil Mickelsson 1502 upprättad jordebok över ”/.../...gamle herr Stens [Sture d.ä.] och hans gemål Ingeborg Åkesdotters arve- och köpegods.” I bokverket Lindesberg och Nora genom tiderna förra delen (1943) och senare delen (1949) av Wilhelm Tham kan man ta del av öns äldsta belagda historia. Böckerna finns tillgängliga via Noras kommunarkivöppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-09-04