Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Dialog med allmänheten

Hjälp till i arbetet att utveckla kommunens samlingsplatser inom kultur, fritid och idrott.

Genom att svara på frågorna nedan är du del i arbetet att utveckla och forma framtiden för Nora kommuns kultur, fritid och idrottsanläggningar. Du som är aktiv, motionär, medlem, anställd eller har ett stort intresse inom dessa områden har nu möjlighet att påverka utvecklingen. Tack på förhand för dina synpunkter och idéer, som lämnas via nedan formulär!

Enkäten finns nu också i pappersform, du kan hämta och lämna in den på biblioteket och kommunhuset. Senast 1 mars vill vi ha alla svar.

Enkäten är en del av kommunens långsiktiga plan för lokalförsörjning av Nora kommuns anläggningar och lokaler för kultur och fritd och kommer att beredas och behandlas under året. En kort sammanfattning av antal svar inkomna svar och en översiktlig sammanfattning kommer att presenteras på www.nora.se senare under våren.


Exempel på nya anläggningar kan vara skatepark, motorikbana, utomhusgym, teaterscen, MTB-led, motionsspår.

T.ex. Norvalla bör få nya allvädersbanor, Karlsäng IP bör kompletteras med en skatepark.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-02-05

Kontakt

Lars Skoghäll, utvecklingschef
lars.skoghall@nora.se
tel 0587-812 93

Kristine Andersson, Fritidssamordnare
kristine.andersson@nora.se

teL 0587-812 99