• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Bidrag, stöd, handslag och stipendier

Nora kommun ger stöd och bidrag till föreningslivet i Nora.

Som förening kan ni ansöka om bidrag till projekt eller stipendier från olika håll.

Global Grant är en stor internationell databas som innehåller information om ca 24 000 stipendier, fonder och bidrag för enskilda personer, skolor, företag och föreningar. Informationen är både på svenska och engelska. Du kan också få tips på hur man skriver en bra ansökan.

Sök i Global Grant gratis hemifrån, i egen dator, platta eller mobil
Gå in på https://www.globalgrant.com/remotelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Välj Nora bibliotek eller Lindesbergs bibliotek i listan över bibliotek.
Skriv in ditt bibliotekskortsnummer

Idrottslyftetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Idrottslyftet är en nationell satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Det övergripande syftet med idrottslyftet utgår från idrottens gemensamma idéprogram Idrotten vill. Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill.

Investering i fritid på landsbygden länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd till investeringar i anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning samt till samlingslokaler för olika typer av aktiviteter.
Syftet med stödet är att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden. Stödet är ett projektstöd och söks via länsstyrelsen.

Arvsfondenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Arvsfonden vill ge en möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom olika områden. Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen.

Svensk Bidragsförmedlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du i bokstavsordning leta efter olika fonder och stiftelser som delar ut stipendier eller bidrag till projekt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handslaget - föreningar och kommun tillsammansWord

Föreningarna i Nora kommun bidrar till invånarnas välmående och till mervärden som gemenskap, demokrati och social kapital. Nora har fantastiska föreningar som arbetar i ett samhällsbyggande och inkluderande perspektiv. I Nora kommun vill vi förenkla dialogen och utveckla samarbetet mellan det offentliga och civila samhället för att skapa än mer samhällsnytta.

För att lyckas måste Nora kommun och föreningarna arbeta för att gemensamt stärka föreningslivet som samhällsbyggare. Läs mer i förslaget till principavtalWord
Vill din förening också göra ett handslag? Kontakta Lars Skoghäll.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2022-03-21

Ryttare

Nu är det dags nominera pristagare enligt det idrottspolitiska programmet och Kulturpris samt Ungdomskulturstipendium.

Läs mer, länkar:
Idrottspriser
Kulturpris och
ungdomskulturstipendium