• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Lovaktiviteter för barn och unga

Med anledning av den pågående pandemin har kommunstyrelsen avsatt 200 000 kronor för lovaktiviteter/sommaraktiviteter för barn och ungdomar. Ordna aktiviteter och ansök om bidrag!

Sök bidrag och anordna aktiviteter

Aktiviteterna ska främja inkludering och skapa nya kontaktytor mellan barn oavsett social bakgrund. Det är viktigt att aktiviteterna är tillgängliga och uppmuntrar till alla barns deltagande.

Med anledning av pågående pandemi och samhällsutveckling ber vi er att planera utifrån och förhålla er till Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Vi behöver vara medvetna om och förberedda på att läget med kort varsel kan förändras och aktiviteter kan komma att behövas ställas in eller begränsas.

Redovisningarna görs via separat formulär som finns tillgängligt på denna sida. För att redovisningen ska vara komplett så är det viktigt att ni vet hur många barn som har deltagit totalt i era aktiviteter och vilken ålder de har samt ekonomiskredovisning.


Stöd till corona-anpassade aktiviteter för den del av civilsamhället som riktar sig till de som befinner sig inom socialtjänstens område.

I spåren av Corona ökar ensamheten och den psykiska ohälsan, framför allt hos de som befinner sig i riskgrupper.
Den del av civilsamhället som riktar sina aktiviteter till de som inom kommunen hamnar under socialtjänsten område har anpassat sin verksamhet och kommer fortsätta att göra detta. För att stötta dessa föreningar och organisationer har det avsatts 50.000:- som kan sökas av civilsamhället för att tillskapa Corona-anpassade aktiviteter för målgrupperna.

Restriktioner från folkhälsomyndigheten och det allmänna läget kring smittspridning gör att behovet av att kunna genomföra andra aktiviteter är betydande ur folkhälsoperspektiv.

Ansökan sommarlov 2021öppnas i nytt fönster

Ansökan coronastödöppnas i nytt fönster

Redovisning sommarlovöppnas i nytt fönster

Redovisning coronastöd

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-05-20