• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Föreningsbidrag Kultur och fritid

Bidrag för drift- och verksamhetsstöd för föreningar i Nora kommun kan sökas hos avdelningen för Tillväxt och Utveckling senast den 30 mars 2019.

Ansökningsblanketten för att söka bidrag finns på höger sida.

  • Föreningsuppgifterna ska vara korrekt ifyllda och blanketten signerad av en behörig firmatecknare.
  • Ytterligare upplysningar om drift- och verksamhetskostnader kan bifogas ansökan.
  • Driftstöd kan endast ges till föreningar med anläggningar och som bedriver ungdomsverksamhet.

Prioriteringar och förslag till beslut om beviljande och avslagna ansökningar utformas av Tillväxt och Utvecklingsavdelningen. Beslut tas av Kommunstyrelsen. Alla sökande kommer således inte att beviljas bidrag.

Eventuellt bidrag kan betalas ut först när föregående års årsredovisning och verksamhetsberättelse kommit in till avdelningen. Redovisa även hur föregående års bidrag använts om ni fått bidrag tidigare.

Välkommen med ansökan!

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: