• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Ungdomsledarutbildningsbidrag

Bidraget avser att ge stöd till utbildning av ungdomsledare inom Nora kommun.

Ändamål:
Bidraget avser att ge stöd till utbildning av ungdomsledare inom Nora kommun.

Bidragsbelopp:
Bidraget kan lämnas med högst 80 procent av kurskostnaden och högst 80 procent av resekostnaden inom Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland), totalt max 1.500 kr.

Maximalt tre ledarutbildningsbidrag per förening och år beviljas. Bidrag kan även lämnas till kurs utom Norden.

Ansökan om bidrag ska lämnas in till nämnden innan utbildningen påbörjas.

För resekostnaderna enligt billigaste färdsätt, tåg 2: a klass eller bil enligt Skatteverkets normer. Samåkning ska ske.

Bidrag till förlorad arbetsförtjänst, enligt intyg från arbetsgivaren, kan lämnas med högst 100 kr per kursdag för kurs som varar minst två dagar. Bidrag kan inte påräknas för kurs som varar mer än sju dagar.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-05-27