• Huvudmeny

Bidrag, stöd och stipendier

Nora kommun ger stöd och bidrag till föreningslivet i Nora.

Vilka regler som gäller och vilka bidrag som finns finner du under fliken till vänster.

Som förening har du möjlighet att ansöka om bidrag till olika projekt eller stipendier från olika håll.
Längst ned på sidan hittar du en länk till Svensk Bidragsförmedling. Där hittar du alla länkar till alla fonder som delar ut

Idrottslyftetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Idrottslyftet är en nationell satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Det övergripande syftet med idrottslyftet utgår från idrottens gemensamma idéprogram Idrotten vill. Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill.

Investering i fritid på landsbygden (Länsstyrelsen)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd till investeringar i anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning samt till samlingslokaler för olika typer av aktiviteter.
Syftet med stödet är att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden. Stödet är ett projektstöd.

LONA-Bidraget, lokala naturvårdsprojekt länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(Länsstyrelsen)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Syftet med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. Tanken är att bidragen ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård.

Länsstyrelsen kan även lämna bidrag till föreningar, företag och enskilda personer som vill driva lokala naturvårdsprojekt. LONA-bidrag kan bara sökas av kommuner så om du vill ha bidrag till ett projekt ska du anmäla det till din kommun som sedan avgör om lämnar in ansökan till Länsstyrelsen. Sista ansökningsdag för 2017 är 1 december 2016.

Arvsfondenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Arvsfonden vill ge en möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom olika områden. Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen.

Svensk Bidragsförmedlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du i bokstavsordning leta efter olika fonder och stiftelser som delar ut stipendier eller bidrag till projekt.

Informationsägare: Kommunförvaltningen, Kultur & Fritid
Sidan uppdaterad: 2017-03-30

Ryttare
Morgan Sultan Kulturpris 2016

Morgan Sultan Kulturpris 2016

Nu är det dags nominera pristagare enligt det idrottspolitiska programmet och Kulturpris samt Ungdomskulturstipendium.

Läs mer, länkar:
Idrottspriser
Kulturpris och
ungdomskulturstipendium