• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Bidrag, stöd och stipendier

Nora kommun ger stöd och bidrag till föreningslivet i Nora. Information om detta hittar du i menyn till vänster under rubriken "Kommunala bidrag".

Nedan finns även information om externa stöd och bidrag.

Som förening kan ni ansöka om bidrag till projekt eller stipendier från olika håll.

Kommunala bidrag

Som förening i Nora kommun kan ni söka olika kommunala bidrag; föreningsbidrag, kommunalt aktivitetsstöd, bidrag för ungdomsledarutbildning, bidrag för socialt område samt bidrag för lovaktivitet. Ansökningshandlingar hittar du i menyn till vänster under rubriken Kommunala bidrag.

Leader

Hos Leader Bergslagen kan du söka stöd för aktiviteter under 2023-2027. Leader Bergslagen är en ideell förening som ger EU-stöd till lokala utvecklingsprojekt, bland annat i Nora kommun.
Läs mer på www.leaderbergslagen.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ung peng

Du som är mellan 13-25 år kan söka upp till 6 000 kronor för att genomföra ett kulturarrangemang inom till exempel musik, dans, teater, konst, film eller poesi. Ditt arrangemang ska i första hand rikta sig till personer i samma ålder som du, det vill säga 13-25 år.

Läs mer på Region Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arvsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Arvsfonden vill ge en möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom olika områden. Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen.

Läs mer på Arvsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverket

Det går att söka stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler hos Boverket. Ansök senast den 30 september. Beslut om bidrag tas i februari året efter. Det går också att att söka stöd för anpassning av en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet. Ansök senast den 31 augusti. Det kan även ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet i en sådan lokal. Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler kan sökas för nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet. Senaste ansökningsdatum är den 1 december.

Läs mer på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturrådet

Hos Kulturrådet kan man söka stöd för scenskonst, musik, litteratur mm. Kulturrådet är den myndighet som genom att främja, följa upp och fördela bidrag till kultur är med och förverkligar nationell kulturpolitik. På kulturrådets webbsida kan du fortläpande se ansökningsperioderna.

Läs mer på Kulturrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Örebro län

Du kan söka stöd hos Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden eller arbetar för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar.

Läs mer på Länsstyrelsen Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Bergslagens Sparbank

Här kan du söka stöd för som främjar näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur med lokal anknytning i kommunerna Nora, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och/eller Storfors kommun. Det är sammaträden fyra gånger per år och ansökan ska vara inne senast 7 dagar före sammanträde.

Läs mer på Bergslagens Sparbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Örebro län

Hos Region Örebro län kan man söka stöd som Kulturförening, social stödorganisation, ungdomsorganisation, politiskt ungdomsförbund och annan förening med regional verksamhet. Syftet med stödet är att ge människor möjlighet till gemenskap, engagemang och en meningsfull vardag, genom föreningslivet.

Läs mer på Region Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Postkodstiftelsen

Här kan du söka stöd om ni är en ideell förening eller allmännyttig stiftelser. Det finns tre olika typer av stöd: projektstöd, tematiska satsningar eller projektstöd via Grannskapsinitiativet.

Läs mer på Poskodstiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MUCF

Hos MUCF kan du söka stöd för små och stora verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället.

Läs mer på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksidrottsförbundet

Här kan din idrottsförening söka direkt stöd för sin barn- och ungdomsverksamhet. På senare år har även insatser för att inkludera nyanlända, oavsett ålder, i verksamheten getts bidrag.

Läs mer på Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svensk Bidragsförmedling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du i bokstavsordning leta efter olika fonder och stiftelser som delar ut stipendier eller bidrag till projekt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: