• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Kommunala bidrag

Nora kommun ger stöd och bidrag till föreningslivet i Nora. Syftet med föreningsbidragen är att stödja ideella föreningar och organisationer med säte i Nora kommun.

Driftbidrag för enskilda föreningar

Förening, som vill söka driftbidrag ansöker om detta hos kultur- och fritidsavdelningen. Använd blanketten "Ansökan föreningsbidrag kultur o fritidsverksamhet". Ansök senast den 30/3.

Föreningsbidrag för kultur- och fritidsverksamhet

Bidraget ger ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter. Ansök senast den 30/3.

Föreningsbidrag för barn och ungdomar

Om din förening har verksamhet för barn och ungdomar mellan 3-20 år kan ni söka bidrag. Bidrag som finns att söka är kommunalt aktivitetsstöd (ansökan 2 ggr/år inför ht senast 25/2 och inför vt senast 25/8) och ungdomsledarutbildningsbidrag (ansökan om bidrag ska lämnas in till nämnden 2 veckor innan utbildningen påbörjas.)

Bidragsreglerna är antagna av fullmäktige 2015-10-14 § 119 att gälla från 2016-01-01. Bidragsreglerna Öppnas i nytt fönster.

Föreningsbidrag för omsorg, äldre och socialt område
Ekonomiskt stöd till föreningar som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar och äldre samt till föreningar som kompletterar socialtjänstens område. Ansök senast den 30/3.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: