• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Kommunala bidrag

Nora kommun ger stöd och bidrag till föreningslivet i Nora. Bidraget ger ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter.

Driftbidrag till enskilda föreningar

Förening, som vill söka driftbidrag ansöker om detta hos kultur- och fritidsavdelningen.

Använd blanketten till höger Ansökan föreningsbidrag kultur o fritidsverksamhet för alla ansökningar.

Barn och ungdomar

Om din förening har verksamhet för barn och ungdomar mellan 3-20 år kan ni söka bidrag. De bidrag som finns att söka är kommunalt aktivitetsstöd och ungdomsledarutbildningsbidrag. Bidragsreglerna är antagna av fullmäktige 2015-10-14 § 119 att gälla från 2016-01-01
Bidragsreglerna Öppnas i nytt fönster.

Föreningsbidrag socialtjänsten
Ekonomiskt stöd till föreningar som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar och äldre samt till föreningar som kompletterar socialtjänstens område. Använd blankett "Socialtjänstens föreningsbidrag".  

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: