• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Kommunala bidrag

Nora kommun ger stöd och bidrag till föreningslivet i Nora. Syftet med föreningsbidragen är att stödja ideella föreningar och organisationer med säte i Nora kommun. Kommunen vill med sina olika stödformer i första hand gynna verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 3-20 år.

Föreningsbidrag för barn och ungdom

Om din förening har verksamhet för barn och ungdomar mellan 3-20 år kan ni söka bidrag. Bidragen man kan söka är;

Ungdomsledarutbildningsbidrag Ansök senast 2 v. innan utbildningen påbörjas. Använd blankett "Ansökan ungdomsledarutbildning.pdf"
Kommunalt aktivitetsstöd Ansök 2 ggr/år senast 25/2 och senast 25/8. Använd blanketten "Ansökan om kommunalt aktivitetstöd.pdf".

Föreningsbidrag för kultur- och fritidsverksamhet

Bidraget ger ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter samt driftbidrag. Ansök senast 31/3. Använd blanketten "Ansökan föreningsbidrag kultur o fritidsverksamhet". 

Bidragsreglerna är antagna av fullmäktige 2015-10-14 § 119 att gälla från 2016-01-01. Bidragsreglerna Öppnas i nytt fönster.

Föreningsbidrag för omsorg, äldre och socialt område

Ekonomiskt stöd till föreningar som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar och äldre samt till föreningar som kompletterar socialtjänstens område. Ansök senast 31/3. Använd blanketten "Ansökan föreningsbidrag omsorg, äldre och socialt område.pdf".

Bidrag för lovaktivitet

Bidraget avser att ge stöd till ordnande av aktivitet för barn under skollov.
Använd blanketten "Ansökan om bidrag för lovaktiviteter.pdf".

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: