• Huvudmeny

Stipendier

Kommunen har stipendier för Årets idrottsprestation, Årets föreningsledare samt för Årets idrottsledare. De utdelas i samband med nationaldagsfirandet 2018

Idrottsföreningarna ska lämna förslag, till avdelning för tillväxt och utveckling,  på personer som förtjänar att uppmärksammas lite extra. Senast 30 april ska förslagen lämnas in till kommunen.

Årets idrottsprestation

Stipendiet utdelas till en flicka och en pojke, 13-20 år, som under perioden januari 2017 t o m sista december 2017 utmärkt sig genom idrottsliga prestationer på riksnivå. Pristagaren får ett diplom och och ett utbildningsstipendium på 5 000 kronor.

Nominera till årets idrottsprestation>>

Årets föreningsledare

Stipendiet utdelas till en funktionär, barn- och ungdomsledare, organisationsfunktionär, nu eller tidigare verksam, som förtjänar att uppmärksammas för sitt idoga oegennyttiga föreningsarbete. Pristagaren får ett diplom och ett konstverk från en av Noras konstnärer.

Nominera till årets föreningsledare>>

Årets idrottsledare

Stipeniet utdelas till den idrottsledare, manlig och kvinnlig, som förtjänar uppmärksamhet genom ett synnerligen förtjänstfullt ledarskap. Ledarskapet utövas i ett aktivt arbete med barn och ungdomar. Pristagarna får ett diplom och ett utbildningsstipendium på 5 000 kronor för ytterligare förkovran i ledarskap.

Nominera till årets idrottsledare>>

Nomineringarna ska lämnas in senast den 30 april.

Det finns även möjlighet att lämna in en pappersblankett.
Nomineringingen lämnas då till receptionen i kommunhuset (Tingshuset)
eller skickas till:
Nora kommun
Tillväxt och utveckling, Fritid
713 80 Nora

Nominera idrottsstipendier, pdf

Ungdomskulturstipendium

Nora kommuns ungdomskulturstipendium utdelas en gång per år enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2010-04-12. Stipendiet är på 5 000 kr och tilldelas enskild person eller grupp. Föreslagen stipendiat ska vara i åldern 13-20 år. Kulturstipendiet ska stimulera till fortsatta studier och vidareutveckling inom litteratur, bild, film, musik, dans, teater eller därmed jämförlig konstnärlig uttrycksform. Läs mer

Informationsägare: Tillväxt & utveckling, Fritid
Sidan uppdaterad: 2018-05-21