• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Föreningsinformation

Här finns föreningsinformation, föreningsnyheter samt tips och råd om hur man gör när man vill starta en förening. Här finns också information om personer som är anställda av Nora kommun för att hjälpa och stödja föreningar. 

Kontakt föreningssamordnare

Kristine Andersson arbetar 50% som fritidssamordnare parallellt med sina politiska uppdrag. E-post: kristine.andersson@nora.se, telefon: 076-139 48 54.

Susann Rickan är anställd 50% som tillförordnad fritidssamordnare, 1/1-31/12-23. E-post: susann.rickan@nora.se, telefon: 073-710 62 45.

Föreningsnyheter

SÖK EKONOMISKT STÖD

Gör plats för ungdomarna i era lokaler

Sök verksamhetsutvecklingsbidrag hos Boverket för att anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet.

Stödet kan även ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet i en sådan lokal. Ansök senast 31/8.

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/utvecklingsbidrag-till-ungdomsverksamhet-i-allmanna-samlingslokaler/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny ansökningsomgång Leader Bergslagen

Ny ansökningsomgång startar hos Leader Bergslagen den 1/8.

Innan ni kan ansöka så ska ni fylla i formuläret "Testa idé" på webbsidan. Klicka på länk nedan. Inom Leader står lokal förankring, initiativkraft och engagemang i centrum. Det är ni som vet vilka behov och utmaningar som behöver mötas.

https://leaderbergslagen.eu/testa-er-ide/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


NORA KOMMUN

Nationaldagsfirande 6 juni - delta med din förening

Noras föreningar och organisationer hälsas hjärtligt välkomna att delta med fanor i fanborgen under firandet av Sveriges Nationaldag, 6 juni.

Samling sker på torget kl 15.45. Den högtidliga fanborgen avtågar från Nora torg 16.00 till musik av Frövifors musikkår. Fanborgen kommer fram till kvarteret Bryggeriet cirka 16.20 och firandet kan börja! Årets nationaldagstalare är Jenny Eknor. Bland annat uppträder Nora kulturskola vid firandet, förenings-, idrotts- och kulturpriser delas ut och Nya Svenska medborgare 2022 hälsas välkomna. Vid regn firar vi i teaterbiografen.
Anmälan till: fritid@nora.se.
Publicerat: 230427

Vi hjälper dig att spria information om din sommaraktivitet

Har din förening aktiviteter på sommarlovet? Vi hjälper dig att sprida informationen i Nora kommuns lovprogram.

E-posta information om din aktivitet till kommunikation@nora.se i så hjälper vi till att sprida informationen via webbsidan www.nora.se/sommarinora.  Länk till annan webbplats.Tillsammans skapar vi en meningsfull fritid för barn och unga i Nora.
Publicerat: 230511

Föreningsmöte 21/9 - Save the date

Alla föreningar i Nora hälsas välkomna på föreningsmöte den 21 september. Mer information kommer.

Möte kring en mötesplats i Gyttorp

Arbetsgrupp för samverkan med civilsamhället bjuder in till en andra träff för att samla in synpunkter och idéer om en mötesplats i Gyttorp. Arbetsgruppen består av representanter från civilsamhället, Nora vårdcentral och Nora kommun och har i uppdrag att arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Alla som bor och verkar i Gyttorp är välkomna, så bjud gärna med någon om personen inte fått en inbjudan. 

Datum: 20/6, mer information kommer.
Var: Matsalen på Gyttorpsskolan
Inspiration: Folkets Trädgård i Ställdalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälan till: Lisa.nyquist@nora.se. Vänligen ange omspecialkost önskas.
Publicerat: 2305024

Samverkansmöten kring
”meningsfull fritid för barn & unga i Nora”

Samverkansmöte kring ”meningsfull fritid för barn & unga i Nora” sker med jämna mellanrum. Det är arbetsgruppen ”Börja med barnen” som bjuder in aktörer som på olika sätt kan bidra till en meningsfull fritid för barn och unga i Nora kommun. Vi samlas runt utmaningen och bidrar med den kunskap man har i ämnet.

Datum: 31/8 kl. 17-19, mer info kommer.
Anmälan till: susann.cederlund@nora.se
Publicerat: 230524


FRITIDSBANKEN NORA

Möjlighet att visa upp er förening på sommarlovet

Fritidsbanken har sommarlovsaktiviteter i Nora 12 juni-23 juli (v. 24 - v. 29) i Skolparken. Delta med din förening! Detta gäller både idrott, kultur, senior och ungdomsföreningar. Mer information ges till de föreningar som anmäler sig. Det finns också möjlighet att hålla öppet med sin förening under v. 30-34. Anmäl intresse till emma.pettersson@nora.se

Anslagstavla för föreningslivet på Fritidsbanken

Fritidsbanken har planer på att göra en föreningsvägg eller liknande i Fritidsbankens lokaler i Allaktivitetshuset. Där kan föreningar sätta upp reklam/kontaktuppgifter, tävlingar/läger osv.
Anmäl intresse till emma.pettersson@nora.se
Publicerat 230417

Läs mer om Fritidsbanken i Nora Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


FOLKHÄLSOTEAMET

Utbildning - Första hjälpen till psykisk hälsa 17-18 okt.

En tvådagars evidensbaserad, kostnadsfri utbildning som ger grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar och kunskaper i hur man bemöter en person med psykisk ohälsa och lotsar den vidare till professionell hjälp. Två platser är vigda för föreningsliv och civilsamhälle på denna MHFA utbildning. (MHFA betyder Mental Healt First Aid.)
Anmälan och mer information: https://nora.infocaption.com/345.guide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Publicerat: 230502


RF-SISU

Digitala aktivitetskatalogen

- ett samarbete mellan Region Örebro län och RF-SISU Örebro län

Den digitala aktivitetskatalogen har som mål att samla så många aktörer som möjligt som erbjuder fysisk aktivitet på en gemensam plattform. Lägg till din förening i Den digitala aktivitetskatalogen.
Kontakta: Caroline Andersson, telefon: 019-17 55 15, caroline.andersson2@rfsisu.se
https://fysiskaktivitetskatalog.regionorebrolan.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Publicerat: 221209


REGION ÖREBRO LÄN

Ansök om föreningsstöd senast 30 juni

Är du aktiv i en förening? Har ni medlemmar i minst fyra av Örebro läns kommuner eller aktiviteter i minst tre kommuner? Då kan ni söka föreningsstöd från Region Örebro län. Välkommen med er ansökan senast den 30 juni.
Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Idrottsföreningar som får stöd av paraplyorganisationen RF-SISU kan inte beviljas föreningsstöd från Region Örebro län.
Publicerat: 230509

Att starta förening

Att starta en förening

När ni bestämt er för att starta en förening måste ni välja en tillfällig styrelse en sk interimsstyrelse. Styrelsen ska bestå av en ordförande, en sekreterare och en kassör. Denna styrelse ska arbeta fram ett förslag till hur den verkliga föreningen ska se ut och ett förslag till stadgar (bestämmelser) och namn. Glöm inte att skriva ett protokoll där det står vilka beslut ni tar.

Börja med att formulera ett mål för den nya föreningen d v s beskriv vilken/vilka uppgifter som ni ska ha. Gör målet/målen tydligt, enkelt och begripligt. Exempel kan du hitta i boken "Första föreningsboken" av Ulf Bergqvist som finns på biblioteket.

Styrelse

Hur många personer ska sitta i den framtida styrelsen och vilka poster ska ni ha? En styrelse kan bestå av 3-7 personer, för en stor förening kan man ha fler personer. Det ska alltid vara ett ojämnt antal, för att man ska få ett majoritetsbeslut.

Det ska alltid finnas en ordförande, en sekreterare, en kassör och suppleanter (ersättare). Dessutom kan man ha vice ordförande och övriga ledamöter.

Stadgar

En förening måste ha stadgar. Det är viktigt att skriva stadgarna så att alla förstår dom men ändå ska de vara formellt riktiga. (exempel kan du hitta i t e x "Första föreningsboken", eller någon annan förenings stadgar). Alla som sitter i styrelsen måste veta vad som står i stadgarna. De ska fungera som en regelbok som talar om vad man får och inte får göra och hur man ska hantera en viss situation. Hur bestäms medlemsavgiften? med vilken majoritet beslutas vissa frågor? hur ändrar vi på stadgarna? är några exempel på frågor som ska lösas enligt stadgarna. Andra frågor som ska vara med i stadgarna är:

Föreningen namn
Hur många ledamöter ska vi ha och hur lång tid väljs man på
Hur många revisorer ska väljas och ska någon vara auktoriserad
Hur blir man medlem, hur går man ur och regler för uteslutning
Hur bestäms medlemsavgiften
Hur ska vi kalla till föreningsmöten och årsmöten
Hur och när väljs valberedningen
Hur lägger vi ner föreningen och hur fördelas e v tillgångar

Första medlemsmötet

På det första medlemsmötet beslutas om att föreningen ska bildas och stadgarna antas. Man väljer också personer till styrelsen och valberedningen samt revisorer. Dessa har nu ansvaret till dess att första årsmötet hålls.

Juridisk person

Nu kan föreningen bli en juridisk person vilket innebär att föreningen har rätt att äga pengar, kan öppna bank/plusgiro, söka bidrag mm. Men först måste ni ordna ett organisationsnummer och det gör ni genom att från skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats. ladda ner blanketten 8400.

Första styrelsemötet

De som valts att ingå i styrelsen ska nu konstituera sig, d v s man har ett första styrelsemöte där man beslutar om den interna arbetsordningen. Man väljer firmatecknare (vem/vilka får teckna föreningens namn). Det brukar ofta vara ordföranden och kassören i förening med varandra (tillsammans). Detta innebär att både ordföranden och kassören ska skriva på de papper som behövs. Man kan också välja bara en av dessa. Det är bara firmatecknaren/firmatecknarna som har rätt att skriva på avtal, underteckna handlingar, ta ut pengar mm.

Nu kan styrelsen arbeta fram olika förslag om vad föreningen kan jobba med, inom ramen för antagna stadgar till det första årsmötet. Man kan söka pengar för verksamheten mm.

Föreningsfana

Nora kommun delar varje år ut en fana till en förening som är verksam i Nora kommun. Föreningarna ansöker om tilldelning.Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut en svensk fana till en förening som inte har någon egen föreningsfana.
Det är viktigt att ni fyller i alla uppgifter på ansökan. Sista ansökningsdag är den 5 maj varje år. Samhällsbyggnadsutskottet tar beslut på sammanträdet i slutet av maj eller början av juni varje år.

 

Föreningsbidrag

Föreningar kan söka bidrag från kommunen, du läser mer om det via denna länk.

 

Vill du veta mer kan du läsa

 

"Första föreningsboken" , Ulf Bergqvist
"Ideell förening —bilda, styra & utveckla" , Rune Nilsson
"Stora föreningshandboken" och "Lilla föreningshandboken", Uno Larsso

Söka kommunalt stöd för er förening

Sök kommunalt stöd här

Bidragsreglerna är antagna av fullmäktige 2015-10-14 § 119 att gälla från 2016-01-01. Bidragsreglerna Öppnas i nytt fönster.

Söka lotteritillstånd

Sök lotteritillstånd här

Boka lokal

För att kunna boka eller avboka lokal behöver du skapa ett konto till tjänsten i e-serve Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nora kommun och civilsamhället

Under hösten-22 har Nora kommun arbetat med en kartläggning av föreningarna i syfte att skriva om premisserna för föreningbidrag. Vi sammanställer nu matrialet samt arbetar vidare med behoven som framkommit i kartläggningen.

Under 2022 togs det fram en Strategi för hur Nora kommun ska samverka med civilsamhället. Samverkan ska möjliggöra att invånare får möjlighet till delaktighet, meningsfullhet och gemenskap. Att invånare får det stöd och den hjälp de behöver – i ett tidigt förebyggande skede. Samverkan ska leda till att vi tillsammans skapar en attraktivare kommun och bättra tillvaratar våra samhällsgemensamma resurser – för invånarnas bästa.

Under 2020 - 2023 deltog Nora kommun i projekt CROSS - Civilsamhälle och regionens offentliga aktörer i samverkan kring samhällsutmaningar. Syftet med projektet är att hitta nya samverkansformer mellan civil och offentlig sektor för att möta samhällsutmaningar. Det övergripande projektmålet är att ta fram en ny form av samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle kring välfärdsluckor som utgår från invånarnas behov.

I Nora kommuns vision, antagen i december 2017, berörs mål som handlar om social hållbarhet. Visionen innehåller även ett direktiv som tydliggör att kommunen ska ha en starkare koppling till/och samverkan med civilsamhället. Syftet med samverkan är att skapa en social, ekonomisk och ekologisk hållbar samhällsutveckling. En sådan utveckling inkluderar aspekter som demokrati, folkhälsa, mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Detta stärker i sin tur samhällets grundläggande förmåga att hantera olika slags utmaningar och kriser.

Informationsmaterial

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: