• Huvudmeny

Föreningsråd

I Nora finns inget föreningsråd för närvarande. Kultur- och fritidsavdelningens personal har diskuterat frågan med föreningarna.
Diskussioner har förts med föreningslivet under 2009 och de är idag inte beredda att delta i ett föreningsråd. De har istället framfört att de är intresserade av att vara med i ett anläggninsråd. Där ska de kunna diskutera frågor som har att göra med kommunens anläggningar och fördelning av tider i anläggningarna.

Informationsägare: Kommunförvaltningen, Kultur & Fritid
Sidan uppdaterad: 2011-05-03