• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Byggnadsinventering

Byggnadsinventering av Nora stadskärna , Gamla Pershyttan och kvarvarande byggnader längs veteranjärvägen mellan Nora - Ervalla och Nora - Gyttorp

Nora kommunen har genomfört byggnadsinventering med fotodokumentation av all bebyggelse inom Nora stadskärnas 38 centrala kvarter, Gamla Pershyttans byggnader och anläggningar och de kvarvarande byggnader längs veteranjärnvägen, Nora - Ervalla (Sveriges första normalspåriga järnväg för allmän trafik) och Nora - Gyttorp, .Fotodokumentationen för Nora stadskärna är tagna under hösten 2004 och för Gamla Pershyttans byggnader och anläggningar utfördes inventeringen 2007 och under 2008 genomfördes en komplett fotodokumentation av de kvarvarande byggnaderna kring veteranjärnvägen. Fotografierna har samlats i en databas och kan lätt nås via en översiktlig karta eller register över fastigheterna.

Fastighetssidorna
Sidorna är indelade i olika sektioner. Under rubriken Dokument finns länkar till dokument som rör fastigheten, t.ex. byggnadsinventeringen från 1979 och för Pershyttans del finns länkar till dokument som rör Landsantikvarien i Örebro läns kulturhistoriska utredning från 1975.

Fotograf: Olof Oldén
Bildrätt: Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-06-26