• Huvudmeny

Byggnadsminnen i Nora

Örebro län har drygt 50 av länsstyrelsen förklarade byggnadsminnen varav ett tiotal återfinns i Nora

Ett byggnadsminne är en byggnad, byggnadsmiljö, park eller trädgård som har ett så stort kulturhistoriskt värde att det måste ges ett långsiktigt skydd för att säkerställa att det bevaras för framtiden.

I Nora finns:

Gruvsmedjan i Dalkarlsberg
Göthlinska Gården
Gyttorps Centrum
Kruthuset i Dalkarlsberg
Nora Kyrkoherdeboställe, tillsammans med Nora församlingshem, kommunisterbostad och klockaregården.
F d Spruthuset
Stadra Gård
Stiftelsen Nora järnvägsmuseum och veteranjärnvägs anläggningar
Åkaregården
Älvhytte missionshus

Kyrkliga kulturminnen

Många av Sveriges kyrkobyggnader, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier är skyddade genom kulturmiljölagen.

Järnboås kyrka från 1600-talet avviker med sin vita färg från de övriga bergslagskyrkorna, vilka oftast har röda spånfasader. Korsarmarna byggdes på i slutet av 1700-talet. Kyrkorna i Viker och Nora är exempel på den nyromanska stilen från 1800-talet. Även kapellet i Greksåsar från 1900-talet omfattas.

Rose-Marie Frebran inviger Älvhyttans missionshus
Rose-marie Frebran och Raoul Hjärtströmvid Kruthuset i Dalkarlsberg
landshövding Rose-marie Frebran och Länsantikvarie Raoul Hjärtström vid Gruvsmedjan i Dalkarlsberg

Informationsägare: Kómmunförvaltningen, Kultur & Fritid
Sidan uppdaterad: 2019-08-29