• Huvudmeny

Anmälan


Bra att veta före anmälan

Deltagare Nora Kulturskola
Barn och ungdomar mellan 4-19 år som är folkbokförda i Nora kommun kan anmäla sig till kulturskolans kurser. Länk till anmälan finns längst ner på den här sidan.

Kulturskolans kö-system
Vid anmälan får du en plats på kö-listan utifrån det datum du anmält dig. När du sedan kommer fram i kön blir du erbjuden en plats. Normalt skickar vi ut besked om antagning i slutet av terminen innan du börjar, men det kan uppstå lediga platser löpande och då skickar vi ut antagningsbesked även då.

Kontaktuppgifter
Kommunikation från Kulturskolan sker i första hand digitalt. Kom ihåg att alltid se till att vi har aktuella kontaktuppgifter i vårt anmälningssystem  "Speedadmin" så ni inte missar viktig information från oss, t ex kallelse till ledig plats.

Garanterad undervisning
Vi garanterar minst 12 undervisningstillfällen per termin, under förutsättning att du själv inte uteblir från lektioner.

Hyra av instrument
Kulturskolan hyr ut stråkinstrument. Vid anmälan meddelar du om du vill hyra instrument.

Kursavgift
Kursavgiften framgår vid anmälan och faktureras i mitten av terminen. Deltagare som varit med vid mer än 3 tillfällen debiteras hela kursavgiften. Vi tillämpar syskonrabatt (för ett ämne) och den regleras vid anmälan. Det är viktigt att det är samma vårdnadshavare som registreras som betalare av avgiften för alla syskon.

Avanmälan
Om ni inte längre vill fortsätta på Kulturskolan så vill vi att ni avanmäler er plats snarast möjligt så att vi kan erbjuda platsen till någon annan. Avanmälan görs i anmälningssystemet "Speedadmin".

Behandling av personuppgifter
Läs mer om behandling av personuppgifter här.

Anmälan
Klicka här för anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2019-10-30