Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Lokal- och arenahyror

Arenahyror för kommunala lokaler och anläggningar

Antalet platser är beräknade efter hur många som får plats vid bord, t ex vid sammanträde eller middag. AV-utrustning kan ordnas efter förfrågan. Utrustningen är t ex OH, blädderblock, dia-projektor, TV, video.

Förening Ungdom = tom 20 år. Inga avgifter.
Aktivitetstödsberättigad sammankomst = Förening ungdom
Förening Senior = from 21 år.

Anges inget annat avses timhyra.

Lokaler

Antal personer

Förening/ Seniorer

Enskilda/ Privatpersoner

Från annan kommun

Kommentarer

Biblioteket

     
Sammanträdesrummet15150150300per tillfälle
Utställningssalen80350350700per tillfälle
      

Teaterbiografen

     
Biografverksamhet240   Lördag-Söndag 400
Övriga arrangemang240400400800per tillfälle
      

Tullbacken

     
Samlingssalen75254040 
      

Karlsängsskolan

     
Ensemblesal/aula150100010001000per tillfälle
Biblioteket20500500500per tillfälle
Klassrum25300300300per tillfälle
Teckningssal24300300300per tillfälle
Slöjdsalar15300300300per tillfälle
Hemkunskapssal16500500500per tillfälle
Musiksal20500500500per tillfälle
Cafeteria med kök40300300300per tillfälle
Danssal1670010001000per tillfälle
      

Övriga skolor

     
Klassrum25300300300per tillfälle
övningssalar Järntorg8300300300per tillfälle
övningsalar Övriga15300300300per tillfälle
Slöjdsalar15300300300per tillfälle
Aula, Järntorgsskolan100300300300per tillfälle
      

Idrottshallar

Mått ca

    
ldrottshuset, hel sal40x20100150300 
ldrottshuset, halv sal20x2080100250 
Järntorgsskolans idrottshall28x1280100250 
Omklädnadsrum 5050  
      

Gymnastiksalar

Mått ca

    
Gyttorp20x1080100200 
As 20x1180100200 
Järnboås 20x1180100200 
Lärkesskolan18x1180100200 
      

Fotbollsplaner

     
Ängarna 4 planer.100x60100150250Pris p plan
Omklädnadsrum 5050100 
Nitrovallen Gyttorp100x60100150250 
      

Norvalla lP

     
Bollplan100x60100150250 
Omklädnadsrum med bastu 5050100 
      

Simhallen

     
4 banor per timme 2004001500 

Ordningsföreskrifter för bokningsbara lokaler i Nora kommun

 1. Ansvarig ledare, skall alltid finnas närvarande och lämnar lokalen sist.
 2. Vanliga ytterskor används INTE på samtliga idrottsgolv i kommunen. Idrottsskor med sula som färgar av sig andvänds inte heller
 3. Sk handbollsklister eller motsvarande används INTE i samtliga gymnastik- och idrottshallar.
 4. Fotboll och spel med klubbor är endast tillåtet om utrustningen är avsedd för inomhusbruk.
 5. Den ansvarige ledaren tillser att använd och framtagen materiel, egen eller anläggningens, (plintar och mattor mm) återställes på för materielen avsedd förvaringsplatsplats.
 6. Det råder rök- drog- och alkoholförbudi kommunens anläggningar och i dess närområde.
 7. Inträffad fastighetsskada eller skada på materielen skall omedelbart anmälas (sk skadeanmälan) i härför avsedda lådor i respektive idrottshall/gymnastiksal eller till bokningsansvarig på Norabostäder. Om det uppstår akuta problem med anläggningen ska fastighetsjouren snarast meddelas. Telefonummer xxxxxxeller se anslag i idrottsanläggningen.
 8. Förening/lokalförhyrare är skyldig att ersätta eventuell uppkommen skada på materiel, annan utrustning och fastigheten. Normalt slitage ingår i lokalhyran.
 9. Bokad lokaltid skall respekteras. Annan förening eller lokalförhyrare står på tur och vill utnyttja hela sin tid. Tid för omklädnad ligger utanför de bokade halltiden.
 10. Lokaler inkl omklädnadsrum skall lämnas i god ordning och grovstädningen ingår i föreningens/lokalförhyrarens åtaganden.
 11. Förening/hyrestagare som disponerar lokalen sista timmen, är dessutom skyldig att tillse att:
  vattenkranarna är stängda fönstren är stängda
  ljuset är släckt
  ingen person är kvar i lokalen ytterdörren är stängd och låst
 12. Motortrafik inom skolors områden är inte tillåten. Trafikanter hänvisas till befintliga parkeringsplatser.
 13. Det är absolut förbjudet att ställa upp ytterdörrar med dörrkil eller annat som håller dörrarna öppna.
  Tillträde till upplåtna lokaler sker med passertag eller nycklar och tillträde kan ske i god tid före bokad träningstid.

Förening eller lokalförhyrare som inte följer dessa ordningsregler kan debiteras för extra kostnader
och/eller fråntas sina möjligheter att få disponera lokalerna.
Oaktsamhet
Kommunfullmäktige har beslutat om avgifter i de fall där föreningar eller annan hyrestagare lämnar
lokalerna eller anläggningar i dåligt skick:

Utrustning/material som ej är återställd

500 kr

Ej stängda fönster

500 kr

Ej låst ytterdörr

500 kr

Larmutryckning (tillkommer utryckningskostnad)

500 kr

Beredskapsutryckning

1000 kr

Verksamhet på ej bokad tid

500 kr

Ej grovstädade lokaler/omklädningsrum

500 kr

Uppdatering av låstag/nyckelkort kvällar och helger

200 kr

Material som förstörs av oaktsamhet

Debiteras

Informationsägare: Kommunledningskontoret
Sidan uppdaterad: 2020-01-29