• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Lokal- och arenahyror

Arenahyror för kommunala lokaler och anläggningar

Antalet platser är beräknade efter hur många som får plats vid bord, t ex vid sammanträde eller middag. AV-utrustning kan ordnas efter förfrågan. Utrustningen är t ex OH, blädderblock, dia-projektor, TV, video.

Förening Ungdom = tom 20 år. Inga avgifter.
Aktivitetstödsberättigad sammankomst = Förening ungdom
Förening Senior = from 21 år.

Anges inget annat avses timhyra.


Tabellen visar lokal- och arenahyror i kommunala lokaler och anläggningar.

Lokaler

Antal personer

Förening/ Seniorer

Enskilda/ Privatpersoner

Från annan kommun

Kommentarer

Biblioteket


Läsesalen

15

150

150

300

per tillfälle

Konsthallen

80

350

350

700

per tillfälle

Kan ej bokas bibliotekets bemannade öppettiderTeaterbiografen


Biografverksamhet

240
Lördag-Söndag 400

Övriga arrangemang

240

400

400

800

per tillfälleTullbacken


Samlingssalen

75

25

40

40
Karlsängsskolan


Ensemblesal/aula

150

1000

1000

1000

per tillfälle

Biblioteket

20

500

500

500

per tillfälle

Klassrum

25

300

300

300

per tillfälle

Teckningssal

24

300

300

300

per tillfälle

Slöjdsalar

15

300

300

300

per tillfälle

Hemkunskapssal

16

500

500

500

per tillfälle

Musiksal

20

500

500

500

per tillfälle

Cafeteria med kök

40

300

300

300

per tillfälle

Danssal

16

700

1000

1000

per tillfälleÖvriga skolor


Klassrum

25

300

300

300

per tillfälle

övningssalar Järntorg

8

300

300

300

per tillfälle

övningsalar Övriga

15

300

300

300

per tillfälle

Slöjdsalar

15

300

300

300

per tillfälle

Aula, Järntorgsskolan

100

300

300

300

per tillfälleIdrottshallar

Mått ca

ldrottshuset, hel sal

40x20

100

150

300


ldrottshuset, halv sal

20x20

80

100

250


Järntorgsskolans idrottshall

28x12

80

100

250


Omklädnadsrum


50

50

Gymnastiksalar

Mått ca

Gyttorp

20x10

80

100

200


As

20x11

80

100

200


Järnboås

20x11

80

100

200


Lärkesskolan

18x11

80

100

200
Fotbollsplaner


Ängarna 4 planer.

100x60

100

150

250

Pris p plan

Omklädnadsrum


50

50

100


Nitrovallen Gyttorp

100x60

100

150

250
Norvalla lP


Bollplan

100x60

100

150

250


Omklädnadsrum med bastu


50

50

100
Simhallen


4 banor per timme


200

400

1500


Ordningsföreskrifter för bokningsbara lokaler i Nora kommun

 1. Ansvarig ledare, skall alltid finnas närvarande och lämnar lokalen sist.
 2. Vanliga ytterskor används INTE på samtliga idrottsgolv i kommunen. Idrottsskor med sula som färgar av sig andvänds inte heller
 3. Sk handbollsklister eller motsvarande används INTE i samtliga gymnastik- och idrottshallar.
 4. Fotboll och spel med klubbor är endast tillåtet om utrustningen är avsedd för inomhusbruk.
 5. Den ansvarige ledaren tillser att använd och framtagen materiel, egen eller anläggningens, (plintar och mattor mm) återställes på för materielen avsedd förvaringsplatsplats.
 6. Det råder rök- drog- och alkoholförbudi kommunens anläggningar och i dess närområde.
 7. Inträffad fastighetsskada eller skada på materielen skall omedelbart anmälas (sk skadeanmälan) i härför avsedda lådor i respektive idrottshall/gymnastiksal eller till bokningsansvarig på Norabostäder. Om det uppstår akuta problem med anläggningen ska fastighetsjouren snarast meddelas, se anslag i idrottsanläggningen.
 8. Förening/lokalförhyrare är skyldig att ersätta eventuell uppkommen skada på materiel, annan utrustning och fastigheten. Normalt slitage ingår i lokalhyran.
 9. Bokad lokaltid skall respekteras. Annan förening eller lokalförhyrare står på tur och vill utnyttja hela sin tid. Tid för omklädnad ligger utanför de bokade halltiden.
 10. Lokaler inkl omklädnadsrum skall lämnas i god ordning och grovstädningen ingår i föreningens/lokalförhyrarens åtaganden.
 11. Förening/hyrestagare som disponerar lokalen sista timmen, är dessutom skyldig att tillse att:
  vattenkranarna är stängda fönstren är stängda
  ljuset är släckt
  ingen person är kvar i lokalen ytterdörren är stängd och låst
 12. Motortrafik inom skolors områden är inte tillåten. Trafikanter hänvisas till befintliga parkeringsplatser.
 13. Det är absolut förbjudet att ställa upp ytterdörrar med dörrkil eller annat som håller dörrarna öppna.
  Tillträde till upplåtna lokaler sker med passertag eller nycklar och tillträde kan ske i god tid före bokad träningstid.

Förening eller lokalförhyrare som inte följer dessa ordningsregler kan debiteras för extra kostnader
och/eller fråntas sina möjligheter att få disponera lokalerna.
Oaktsamhet
Kommunfullmäktige har beslutat om avgifter i de fall där föreningar eller annan hyrestagare lämnar
lokalerna eller anläggningar i dåligt skick:

Prislista:

Utrustning/material som ej är återställd

500 kr

Ej stängda fönster

500 kr

Ej låst ytterdörr

500 kr

Larmutryckning (tillkommer utryckningskostnad)

500 kr

Beredskapsutryckning

1000 kr

Verksamhet på ej bokad tid

500 kr

Ej grovstädade lokaler/omklädningsrum

500 kr

Uppdatering av låstag/nyckelkort kvällar och helger

200 kr

Material som förstörs av oaktsamhet

Debiteras

Informationsägare: Kommunledningskontoret
Sidan uppdaterad: 2022-02-10