• Huvudmeny

Nora Naturskola

Naturskolan erbjuder friluftsaktiviteter för dig som är mellan 13 och 20 år och bor i Nora kommun.

Under januari, februari och mars arrangeras aktiviteter ute på skolorna som är kopplade till läroplanen Lgr11.

Åk 1-3 Vinterekologi
Vi letar djur och växter i skolans närmiljö, spår i snön och tittar under snö- och lövhögar.

Åk 4-6 Vinterekologi
Samma som ovan men med ett mer naturvetenskapligt, undersökande arbetssätt.

Åk 4-6 Elden
Eld är spännande och farligt, det bästa är att lära sig hur vi eldar säkert. Vi tränar på att göra upp eld och att laga mat på den.

Åk 7-9 Iskunskap
För att kunna vara på isen säkert lär vi oss vad man behöver tänka på innan vi går ut på den och hur man gör när olyckan är framme.

Ansvarig ledare är Lotta Sörman.

Läs mer häröppnas i nytt fönster.

Information om naturskolans vår- och sommaraktiviteter kommer här inom kort.

Naturskolan drivs av Naturskyddsföreningen på uppdrag av Nora kommun.

 

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-01-10