• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Nora Naturskola

"Att lära in ute" är mottot för Naturskolan. Samarbete med andra tillsammans med den egna upplevelsen gör inlärningen stark och befäst.

Med naturskolepedagogens sinnrika, roliga och pedagogiska aktiviteter får eleverna på skolorna möjlighet att gå på småkryps-safari, göra insektshotell, laga mat ute, göra upp eld, få kartkunskap, lära sig om allemansrätt mm.

Vill du få kontakt med Naturskolan? Kontakta naturskolepedagogen Lotta Sörman på lotta.sorman@naturskyddsforeningen.se.

Naturskolan drivs av Naturskyddsföreningen på uppdrag av Nora kommun. 

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: