• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Avgiftskontroll

Rättvist med rätt barnomsorgsavgift

Under augusti 2017 kommer Nora kommun att påbörja kontroll av de inkomstuppgifter som lämnats in för år 2015 av vårdnadshavare med barn inom barnomsorgen.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst samt familjeförhållanden så att barnomsorgsavgiften blir rätt. Kontrollen genomförs för att alla ska betala rätt avgift.

Från 2018 kommer kommunen i novermber/december varje år genomföra ett antal slumpvis utvalda kontroller av inkomstuppgifter för att säkerställa att vårdnadshavare betalar rätt avgift till kommunen.

Jämförelse med Skatteverket

Nora kommun kommer att jämföra Skatteverkets uppgifter om totala taxerade årsinkomsten för 2015 med den inkomstuppgift du lämnat och som är registrerad inom barnomsorgen i Nora kommun.

Om du betalat fel barnomsorgsavgift

Om din inlämnade inkomstuppgift för 2015 är högre eller lägre än Skatteverkets uppgifter justerar vi barnomsorgsavgiften i efterhand. Det innebär att om du har betalt för lite under 2015 får du en faktura som ska betalas inom 30 dagar. Har du betalt för mycket får du en återbetalning.

Vid frågor

Barnomsorgshandläggare: 0587-811 33
Bildningschef: 0587- 812 38
avgiftskontroll@nora.se

Telefontid

Måndag  10:00-11:30
Tisdag och onsdag 13:00-14:30

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2020-06-25