• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Förskolor

För barn mellan ett och fem år finns elva kommunala förskolor och en friförskola.

Vision

Ett livslångt lustfyllt lärande med inflytande och delaktighet i en trygg och stimulerande miljö.

SchoolSoft

Schoolsoftlänk till annan webbplats är förskolans och skolans system för planering, sjukanmälan och kontakt kring övriga frågor. Som vårdnadshavare loggar du in med de inloggningsuppgifter som du fått från skolan.

Arbetssätt

Förskolan ska vara trygg, lärorik och utvecklande för alla barn! Barnen ska ha möjlighet att leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna i en lärande och stimulerande miljö. Förskolan strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna.

Organisation

Tre rektorer delar på ansvaret för de kommunala förskolorna. Varje förskola har utvecklingsledare som driver förskolans utvecklingsarbete, i nära samverkan med rektorer och övriga utvecklingsledare.

Styrdokument

Förskolan arbetar efter skollagen 2010:800 och läroplanen för förskolan Lpfö 18. Varje förskola upprättar läsårsvis en mål- och utvecklingsplan som följer läroplanens mål och riktlinjer, vilket garanterar en hög kvalité i det systematiska kvalitetsarbetet. Varje år upprättas en trygghetsplan för varje förskola och det finns en specifik integritetspolicy för förskolan.

Karta förskolor

På den här kartan hittar du förskolorna: http://lanskarta.orebro.se//#0&3;0&2&501360;6598560&&42&länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dalkarlsbergs förskola

Dalkarlsbergs förskola ligger 18 km sydväst om Nora. Själva förskolan finns i ett rymligt tvåvåningshus. Här finns även en fritidsavdelning

Kontakta förskolan Dalkarlsberg
postadress: Dalkarlsbergs förskola, Dalkarlsberg, 713 92 Gyttorp
e-post: dalkarsberg.forskola@skola.nora.se
tel förskola och fritids: 0587-812 60.
Mobil: 070-546 91 91
tf. rektor: Katrina Lundqvist
epost: katrina.lundqvist@skola.nora.se
tel 070 234 80 11

Gyttorps förskola

Gyttorps förskola ligger 5 km väst om Nora centrum och med närhet till Gyttorps skola. Förskolan består av tre åldersblandade avdelningar.

Kontakta Gyttorps förskola
postadress: Gyttorps förskola, Stationsvägen 23, 713 72 Gyttorp
e-post: gyttorp.forskola@nora.se
tel gemensamt: 0587-811 26
Dynamiten, tel: 079 073 79 03
Patronen, tel: 079 073 79 24
Stubinen, tel: 079 073 79 23
tf. rektor: Katrina Lundqvist
epost: katrina.lundqvist@skola.nora.se
tel 070 234 80 11

Hagbyängens förskola

Förskolan ligger i Hagbyområdet, 1,5 km från Nora centrum och nära förskolan Sagoskatten. Förskolan består av tre åldersblandade avdelningar.

Kontakta förskolan Hagbyängen
postadress: Hagbyängens förskola, Trängkårsvägen 2a, 713 30 Nora
e-post: hagbyangen.forskola@skola.nora.se
Gruvan, tel: 0587 811 60 eller 079 073 57 98
Hyttan, tel: 0587 813 44 eller 079 073 58 03
Smedjan, tel: 0587 813 45 eller 079 073 79 02
tf. rektor: Katrina Lundqvist
epost: katrina.lundqvist@skola.nora.se
tel 070 234 80 11

Järnboås förskola

Förskolan ligger 20 km norr om Nora stad och i anslutning till Järnboås skola. Förskolan har två åldersblandade avdelningar.

Kontakta förskolan Järnboås
postadress: Järnboås förskola, Pl 6126, 713 94 Nora
e-post: jarnboas.forskola@skola.nora.se
tel gemensamt: 0587 810 99
Älven: tel 079 079 48 10
Hyttan: tel 070 280 73 10
rektor: Ann Forsberg
e-post: ann.forsberg@nora.se
tel: 076 496 47 93

Järntorgets förskola

Förskolan ligger centralt i direkt anslutning till Järntorgsskolan. Förskolan består av två vingar med fyra hemvister: Flugan & Myggan barn 1-3 år samt Masken & Myran barn 3-5 år.

Kontakta förskolan Järntorget
postadress: Järntorgets förskola, Svartälvsgatan 18, 713 32 Nora
e-post: jarntorgets.forskola@skola.nora.se
Flugan & Myggan, storbarn tel 0587-811 49, 079 079 26 98
Masken & Myran, småbarn tel 0587 812 49, 079 079 27 04 
rektor: Sofie Nylén
e-post: sofie.nylen@nora.se
tel: 070 240 64 34

Lingårdens förskola

Lingårdens förskola ligger i Hitorpsområdet i södra delen av Nora tätort, med närhet till Lärkeskolan. Förskolan består av tre åldersblandade avdelningar.

Kontakta förskolan Lingården
postadress: Lingårdens förskola, Rättarvägen 16, 713 30 Nora
e-post: lingarden.forskola@nora.se
tel: 0587 810 61
Avdelning 1, tel: 079 079 48 34
Avdelning 2, tel 079 079 48 16
Avdelning 3, tel 079 073 57 81
rektor: Ann Forsberg
e-post: ann.forsberg@nora.se
tel: 076 496 47 93

Marstrandshagens förskola

Förskolan ligger i bostadsområdet Marstrandshagen 2,5 km från Nora centrum. Förskolan består av tre åldersblandade avdelningar.

Kontakta förskolan Marstrandshagen
postadress: Marstrandshagens förskola, Kristinebergsvägen 9, 713 33 Nora
e-post: marstrandshagen.forskola@skola.nora.
tel gemensam 0587 810 41
Björken, tel: 079-074 01 26,
Rönnen, tel: 079-074 01 13
Kastanjen, tel:079-074 01 38
rektor: Ann Forsberg
e-post: ann.forsberg@nora.se
tel: 076 496 47 93

Förskolan Sagoskatten

Förskolan ligger i Hagbyområdet 1,5 km från Nora centrum med närhet till Hagbyängens förskola. Förskolan ligger i två vingar: orange vinge och grön vinge, med två avdelningar i varje vinge. Avdelningarna är åldersindelade, 1-3 år och 3-5 år

Kontakta förskolan Sagoskatten
postadress: Förskolan Sagoskatten, Trängkårsvägen 2A, 713 30 Nora
e-post: sagoskatten.forskola@nora.se
Orangea vingen gemensamt, tel: 0587 813 41
Villekulla: 079 079 26 12
Junibacken: 070 531 37 60
Gröna vingen gemensamt, tel 0587 813 40
Lönneberga: 079 079 25 94
Mattisskogen: 070 513 91 80
rektor: Sofie Nylén
e-post: sofie.nylen@nora.se
tel: 070 240 64 34

Soltunets förskola

Förskolan ligger i bostadsområdet Soltunet, 1,5 km från Nora centrum. Förskolan har två åldersblandade avdelningar.

Kontakta förskolan Soltunet
postadress: Östra Soltunet 15, 713 32 Nora
e-post: soltunet.forskola@skola.nora.se
tel gemensamt:0587 811 54
Fjärilen, tel: 072-017 36 15,
Nyckelpigan, tel 072-017 13 07
rektor: Ann Forsberg
e-post: ann.forsberg@nora.se
tel: 076 496 47 93

Södra Haga förskola

Södra Haga förskola ligger i bostadsområdet Haga 2 km från Nora centrum. Förskolan består av två åldersblandade avdelningar, Blåbär och Lingon

Kontakta förskolan Södra Haga
postadress: Alvägen 713 30 Nora
e-post: sodrahaga.forskola@nora.se
Blåbär, mobil: 079 073 79 28
Lingon, mobil. 079 073 79 65
tf. rektor: Katrina Lundqvist
epost: katrina.lundqvist@skola.nora.se
tel 070 234 80 11

Förskolan Sparvugglan

Förskolan ligger i bostadsområdet Esstorp 2,5 km från Nora centrum.

Kontakta förskolan Sparvugglan
postadress: Förskolan Sparvugglan, Jaktstigen 32-38, 713 33 Nora
e-post: as.forskola@skola.nora.se
tel: 0587 812 52
mobil: 079 079 48 04
rektor: Sofie Nylén
e-post: sofie.nylen@nora.se
tel: 070 240 64 34

Äventyret, friförskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

länk till Solberga förskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-10-01