• Huvudmeny

Ås skolas fritidshem

Ås fritidshem består av en avdelning, Gammelbo, där barn från F-klass tom 5:an vistas. Gammelbo är en äldre skolbyggnad med flera rum som ger oss möjlighet att dela upp oss i mindre grupper.

Fritids ramtider är kl. 05.30 till kl. 18.30, men öppettiderna bestäms utifrån barnens behov. Öppningar och stängningar samordnar vi med förskolan. Fritids är öppet för barn som är i behov av omsorg före och efter skolan när föräldrar jobbar eller studerar.

Vi äter frukost i matsalen i Skogsgläntan kl. 07.30. Ett enklare mellanmål serveras under eftermiddagen. Lovdagar serveras lunch.

Målsättning
Vi på Ås fritidshem arbetar efter Lgr-11 samt våra gemensamma kommunala och lokala arbetsplaner. Målet med vår pedagogiska verksamhet är att barnen utvecklas till trygga, sociala och självständiga individer. Fritidshemmets verksamhet bygger på att barnets sociala utveckling sker i grupp.

Vi lägger stor vikt vid fri lek och utomhusaktiviteter. I vår närmiljö finns skog och sjö.
                                                                                               

Bra att komma ihåg:

  • Meddela ändrade tider
  • Om barnet ska med kompis, meddela via vuxen, lapp eller muntligt
  • Extrakläder

Om ni har frågor angående ansökan, placeringar, avgifter, kontakta kommunens barnomsorgsassistent tel: 811 33.


Hej!

Med nya förändringar på fritids vill vi ge lite information!

Det är ny personal och med det lite nya rutiner. Vi kommer att gå ut med information kontinuerligt under våren så ni vet vad som händer och förväntas. Vi önskar även feedback från er så vi skapar en bra kommunikationsväg mellan hem och fritids.

Personal som arbetar på fritidshemmet

Annette Thorpman arbetar 100% och kommer att vara med i förskoleklassen på skoltid.

Josef Steiner arbetar 100% och kommer att gå in som resurs i Åk 2-6 under skoltid.

Kerstin Henriks som arbetat på fritids i Järnboås under många år kommer att smyga igång med 40% (hon arbetar 60% kvar i Järnboås så länge) under vårterminen och tanken är att hon kommer att arbeta på Ås skola 100% senast till höstterminen. Hon kommer att vara på Ås skola och Fritids onsdagar och torsdagar.

Anna-Lena Sjölin arbetar på fritids.

Eva Eriksson kommer att arbeta på fritids under måndagseftermiddagen.

Anton Johansson arbetar som resurs och även på fritids mån-fredag.

Anton Vesterlund arbetar som resurs och på fritids onsdag-fredag.


Hämtning och Lämning av barn på Fritids

Det är föräldrarnas ansvar att lämna och hämta på fritids alla andra överenskommelser(tex. Att barnet får gå hem själv, med kompis eller dyl.) måste vara tydligt överlämnat till personalen.

 

Tala alltid om att ni lämnat respektive hämtat ert barn.

Telefonnummer/SMS

Fritids: 812 52

mobilnr: 070 751 78 05

Vi kommer att ha vår mobil med under eftermiddagen och nås säkrast på den.

Skicka SMS ang. förändringar som uppkommer under dagen. Vi läser av den innan eftermiddagen och bekräftar att vi tagit emot ert meddelande.

Schema

Se över barnens scheman så de stämmer (vi utgår från inlämnat schema i barnomsorgens e-tjänst) Vid tillfälliga avvikelser är det viktigt att meddela personalen på fritids så snart som möjligt.

Extra kläder

Ny årstid kräver också en översyn över barnens korgar med extra kläder och dyl.

Med vänlig hälsning/Fritidspersonalen

Informationsägare: Ås skola
Sidan uppdaterad: 2017-03-07