• Huvudmeny

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Ås skola och fritidshem

Syftet med detta dokument är att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om detta i skollagen och i diskrimineringslagen. Bestämmelserna förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav på att verksamheten bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga trakasserier och kränkande behandling. Om trakasserier eller andra kränkningar äger rum i eller i samband med verksamheten är huvudmannen skyldig att utreda och åtgärda det inträffade.

Hela planen finns att läsa som pdf:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ås skolas fritidshemöppnas i nytt fönster

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2014-04-03