• Huvudmeny

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg kan erbjuds istället för förskola eller fritidshem.

I Nora kommun erbjuds pedagogisk omsorg för barn i förskoleålder (1-6 år). Om du som vårdnadshavare är intresserad av pedagogisk omsorg som ett alternativ till förskola för ditt barn, anmäler du det i samband med att du ansöker om plats i barnomsorg.

Vid höstterminens start 2015 finns två dagbarnvårdare (”dagmammor”) med totalt sju inskrivna barn samt en gemensam verksamhet med två personal och totalt sju barn.

En av dagmammorna går i pension under början av hösten 2015. Den gemensamma verksamheten bedrivs i en lokal (Solkatten) i Hagbyängens förskola, måndag-fredag. Dagmamman arbetar vissa dagar i det egna hemmet och vissa dagar i den gemensamma lokalen (Solkatten).

Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen.

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp och avser alternativ till förskola eller fritidshem för barn 1-12 år. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) men kan också vara andra gemensamma lösningar eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det.

Några skillnader mellan pedagogisk omsorg och förskola/fritidshem

Förskolan är en egen skolform som bedriver undervisning och utbildning, styrd av en läroplan. Fritidshem är en verksamhetsform som kompletterar utbildningen i grundskolan. Pedagogisk omsorg är ingen egen skolform och där används inte begreppen undervisning/utbildning. Förskolans läroplan är vägledande men inte styrande. Skollagen gäller för samtliga dessa verksamhetsformer.

I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal. I pedagogisk omsorg finns inget sådant krav. Personalen ska ändå ha sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2019-04-24

Har du frågor/funderingar eller vill du besöka oss för att se hur vi arbetar?

Ring till oss på 070-617 91 91.

Vill du prata med ansvarig chef ringer du Sofie Nylén på 0587-810 14.