• Huvudmeny

Barnomsorg

Barn1-5 år erbjuds förskola alternativt pedagogisk omsorg i form av familjedaghem.
Barn 6-13 år erbjuds skolbarnsomsorg på fritidshem.

Barn som är tolv månader och äldre har rätt till plats i förskoleverksamhet när föräldrarna arbetar eller studerar. Även barn till arbetssökande och föräldralediga har rätt till plats tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Barn kan också erbjudas plats om särskilda skäl föreligger.

Alla 3-5-åringar har rätt till kostnadsfri allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år, under 525 timmar per år. Allmän förskola följer skolans läsår.

Vi tar emot ansökningar och ändringar gällande barnomsorgen via e-tjänst.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-05-16