• Huvudmeny

Förskolor

För barn mellan ett och fem år finns elva kommunala förskolor och en friförskola i Nora kommun.

Förskolornas uppgift är enligt skollagen att bedriva pedagogisk verksamhet. Förskolans läroplan (Lpfö 98) anger att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Under våren 2013 genomförde Skolinspektionen tillsyn över förskolorna i Nora. I helhets­bedöm­ningen konstaterar de: "Nora kommuns förskolor och pedagogiska omsorg erbjuder i huvudsak barnen en god pedagogisk verksamhet med en tydlig koppling till förskolans läroplan".

Läs Skolinspektionen beslut (PDF)öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2018-08-16