• Huvudmeny

Förskolor

För barn mellan ett och fem år finns elva kommunala förskolor och en friförskola i Nora kommun.

Förskolornas uppgift är enligt skollagen att bedriva pedagogisk verksamhet. Förskolans läroplan (Lpfö 98) anger att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Förskolans vision

Trygghet och lek i utvecklande miljö.

Inriktning/pedagogik

Vi har som mål att göra vår miljö lugn och harmonisk där alla, barn som föräldrar och pedagoger ska känna trygghet och tillit.

På vår förskola lägger vi stor vikt vid avslappning och massage för barnen.

I vår verksamhet utgår vi från barnens behov, erfarenheter, intressen och tankar. Det kräver att vi pedagoger är lyhörda, intresserade och närvarande i barnens lek och aktivitet.

Vi organiserar verksamheten så barnen ges tid att lösa problem och att uttrycka sina tankar. Barnen får uppleva att de är kompetenta och att hela vår verksamhet utgår ifrån en positiv anda och att vi har roligt tillsammans.

 

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2018-10-01