• Huvudmeny

Frågor och svar om barnomsorg

Här hittar du vanliga frågor och svar om barnomsorgen.

Fråga
Om barnomsorgen i Nora kommun anordnar t.ex. Wasalopp, Nobelmiddag, förskolans dag och dylikt, kan man som förälder vara med på förskolan tillsammans med sitt barn även om man inte jobbar enligt  schema?
Svar: Ja, man får vara med på en sådan dag tillsammans med sitt barn.
 
Fråga
Får man lämna sitt barn till aktiviteter på förskolan som t.ex. femårsgrupp, skridskoåkning, utflykter om man enligt inlämnat schema inte har arbetstid?
Svar: Nej det får man inte.
 
Fråga
Får man lämna sitt barn om man har läkar/tandläkarbesök och inte jobbar?
Svar: Man får lämna sitt barn vid akuta läkar/tandläkarbesök och specialistbesök, inte till planerade läkarbesök.
 
Fråga
Kan man köpa tid, 50 kronorsdagar som arbetslös/föräldraledig om man behöver gå på läkar/tandläkarbesök?
Svar: Nej, "köpedagar" är till för när man arbetar eller söker jobb.
 
Fråga
Den ena föräldern jobbar skift och är ledig vissa dagar. Kan man få lämna sitt barn trots att man är ledig?
Svar: Barn som är under 3 år får inte lämnas den tiden någon i hushållet är ledig. Alla barn mellan 3-5 år har rätt till allmän förskola 15 timmar i veckan.
 
Fråga
Får man lämna sitt barn i barnomsorgen om någon i hushållet har semester?                              
Svar: Nej det får man inte.
 

Fråga
Om man är sjuk på ledig dag får man lämna sitt barn till barnomsorgen?
Svar: Har man inte anmält barnomsorg men är i behov p g a sjukdom får man ta kontakt med rektor på respektive förskola som tar beslut. Har man däremot anmält behov av barnomsorg får man lämna barnet på förskolan ordinarie schematid.
 
Fråga
Om barnen äter lunch på förskolan 11:30 och jag börjar jobba 13:00. Får jag lämna mitt barn till lunchen då?
Svar: Om lämning, p g a arbete/studie+restid, sammanfaller med förskolans/famijedaghemmets lunchtid kan barnet lämnas precis före lunch.
 
Fråga
Hur många timmar får jag sova om jag har jobbat natt?
Svar: Man får sova den tid man behöver efter jobbande natt.                 
                                     
Fråga
Får jag lämna mitt barn inom barnomsorgen för att vila innan jag ska ut och jobba natt?
Svar: Barnet kan, efter ansökan, beviljas tid 4 timmar dagen innan förälders/vårdnadshavares första nattskift (med nattskift menas att man arbetar natt eller del av natt 24.00-06.00).

Fråga
Jag har två barn, ett i förskolan och ett i skolan. Kan jag ta ut en föräldradag och vara tillsammans med mitt skolbarn i skolan och det andra barnet  får gå  som vanligt på förskolan enligt inlämnat schema?
Svar: Ja, barnet får vara på förskolan enligt inlämnat schema för att förälder ska kunna vara med skolbarnet i skolan. Skulle föräldrarna däremot ta en föräldradag och vara hemma med ett barn ska även det andra barnet vara hemma.

Fråga
Om syskon är hemma och är sjukt får det/de andra barnet/en vara på förskolan?
Svar: Om ett syskon är hemma och är sjukt får de/det andra barnet/barnen vara på förskolan ordinarie schematid oavsett ålder.

Fråga
Familjen har två barn, ett av barnen är hemma för sjukdom. Båda föräldrarna arbetar och har löst så att någon annan är hemma hos det sjuka barnet, får det friska barnet vara på förskolan?
Svar: Det friska barnet har rätt att vara på förskolan om någon annan än föräldrarna är hemma hos det sjuka barnet.

Fråga
När övergår barnen i allmän förskola?
Svar: Allmän förskola inträder höstterminen det är barnet fyller 3 år. I Nora sker detta den 20 augusti.

Fråga
Får barn i allmän förskola vara där på loven?
Svar: Barn till arbetslösa eller föräldralediga har rätt till allmän förskola 15 timmar/vecka hela året d v s även under loven.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2018-08-29