• Huvudmeny

Schema

För att kunna planera en bra verksamhet ska barnets
närvarotid lämnas i form av ett schema via E-tjänst barnomsorg innan platsen tas i bruk. 

Ändring av närvarotid

Förändrad närvarotid ska anmälas via E-tjänst barnomsorg  minst 14 dagar i förväg. Vid behov av förändrad närvarotid av akut karaktär får överenskommelse ske med personalen på förskolan, fritids- eller familjedaghemmet.
 
Närvarotiden får inte ändras för att tillfälligt få en avgiftsfri plats.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2016-02-24