• Huvudmeny

Enkäter för vårdnadshavare till barn i skola/barnomsorg/fritidshem


Enkäterna genomförs varje år i Nora kommun. Enkäterna är anonyma och ett viktigt led i vårt förbättringsarbete.

Att just du lämnar ditt svar betyder mycket! Vi vill ha många delaktiga vårdnadshavare och fler svar än förra året, så se till att bidra genom att lämna ditt svar. Du kan på det här sättet hjälpa till och vara med och påverka hur barn- och ungdomsutskottets verksamheter i Nora ska bli bättre.

Svaren sammanställs för att ge en bra bild av hur skola/fritidshem/förskola fungerar. Resultaten presenterar vi både här på hemsidan för er och vid utskott för politiker. Utifrån svaren ser vi över vad vi faktiskt behöver arbeta mer med för att utveckla och förbättra.   Informationsägare: Barn- och ungdom
Sidan uppdaterad: 2015-10-22