• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Grundsärskola

Grundsärskolan är till för barn och ungdomar som inte kan nå kunskapsmålen i grundskolan, på grund av utvecklingsstörning eller betydande begåvningsmässiga funktionshinder.

Utbildningen i grundsärskolan ska ge barn och ungdomar utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar, Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan Grundsärskolan har 9-årig skolplikt.

I grundsärskolan kan man även läsa inriktning mot träningsskola.

I Nora finns grundsärskoleklasser på Järntorgsskolan för årskurs 1-6 och Karlsängskolan för årskurs 7-9 .

Grundsärskolan

Grundsärskolan har en egen läroplan, kursplan och timplan (Lgr 11 Grundsärskolan).

Eleverna undervisas i stort sett samma ämnen som grundskolan. Ämnenas innehåll och omfattning ska anpassas till elevernas egna förutsättningar. Därför upprättas också individuell studieplan för varje elev.

I grundsärskolan ges betyg i årskurs 6 - 9 om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det. I årskurs 6, 7 och 8 ges terminsbetyg i slutet av höst- och vårterminen.
I årskurs 9 ges i förekommande fall terminsbetyg i slutet av höstterminen och slutbetyg i slutet av vårterminen.

I grundsärskolan är betygsskalan femgradig (A-E). Betyg F och steck används inte. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om den nya betygsskalan. Där finns även en folder som går att ladda ner. Har du problem med att nå den får du hjälp från den aktuella skolan.

Träningsskolan

Träningsskolans kursplaner fokuserar på fem ämnesområden; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktivitet och verklighetsuppfattning.
Inom träningsskolan ges inga betyg.

Elever som fyllt 20 år kan få plats inom särvux. Läs mer! Öppnas i nytt fönster.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: