• Huvudmeny

Grundsärskola

För barn och ungdomar som inte kan nå kunskapsmålen i grundskolan på grund av en utvecklingsstörning eller ett betydande begåvningsmässigt funktionshinder finns grundsärskola och gymnasiesärskola.

Utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge barn och ungdomar en till varje elevs förutsättningar anpassad utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan och gymnasieskolan.

I grundsärskolan kan man även läsa inriktning mot träningsskola.
Grundsärskolan har 9-årig skolplikt.

Grundsärskolan har en egen läroplan, kursplan och timplan (Lgr 11 Grundsärskolan).

För varje elev upprättas en individuell undervisningsplan.

I Nora finns grundsärskoleklasser på Järntorgsskolan för årskurs 1-6 och Karlsängskolan för årskurs 7-9 .

För mer information hänvisas till rektor för grundsärskolan, telefon 0587-810 00.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2016-02-24