• Huvudmeny

Personuppgifter

Behandling av elevernas personuppgifter

Elevernas personuppgifter är förtecknade i ett databaserat register hos Nora kommun med barn- och utbildningsnämnden som registeransvarig. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att kommunen ska kunna fullgöra sina åligganden när det gäller elevernas skolgång.

Skolorna i Nora har också ett Internetbaserat informationssystem (Dexter), för bl a rapportering av elevernas frånvaro och för kommunikation med föräldrar.

Enligt personuppgiftslagen har varje registrerad rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, erhålla besked om personuppgifter behandlas eller ej. Kommunen är även skyldig att på begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2016-02-24