• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Satsning på digital delaktighet

En digital kursplan. En skola där alla elever har egen eller god tillgång till iPad. Där nätverket når ut till alla elever. Och inte minst: där lärarna har fått stöd i hur de ska använda appar och andra digitala verktyg för att stödja elevernas inlärning och skolarbete på bästa sätt. Det är resultatet av ett flerårigt utvecklingsprojekt på Järntorgsskolan i centrala Nora.

Digital delaktighet

Digital delaktighet på Järntorgsskolan. Projektgruppen består av Olle Lillhager, Sara Kleist och Lisbet Hällmark

Järntorgsskolans ursprungliga delar uppfördes 1929 och både byggnader och skolgård berättar att här ligger en skola med anor. 330 elever och ett 50-tal pedagoger och annan personal jobbar här tillsammans. Utveckling står i fokus. Via statsbidraget Likvärdig skola fick Järntorgsskolan 1,2 miljoner kr som gjorde det möjligt att skaffa utrustning och uppgradering.

Digitalisering i många steg

- Digitaliseringen av undervisning har pågått i många år, säger Anders Forsberg, rektor på Järntorgsskolan. Vi startade med projektorer och fick så småningom fasta datorer till klassuppsättningar av datorer på en vagn som drogs runt i skolan, problem med nätverk, till nuläget: Från i år har alla elever i åk 1-6 en egen iPad och alla pedagoger en egen dator. I förskoleklass är man två elever på varje iPad.

- Elever med olika typer av svårigheter som hindrar dem från att lära visar sig ha särskild nytta av den nya tekniken, säger specialpedagog Lisbet Hällmark. Men utvecklingen har gått så fort att skolans pedagoger inte hann ta till sig vilka appar och program som fungerar extra bra för elever med olika inlärningsproblem eller över huvud taget hur tekniken ska användas Vi bestämde oss därför för att vi behövde stärka pedagogerna i deras användning av ny teknik.

Statliga utvecklingspengar 2019

Järntorgsskolan sökte och fick nästan 800 000 kr i utvecklingspengar från Specialpedagogiska skolmyndigheten för 2019 för projektet Digital verkstad för delaktighet och tillgänglighet. Under det gångna året har två personer på nästan heltid arbetat med att utvärdera, anpassa och stötta sina kollegor i hur man bäst ska jobba med appar och program och vilka som fungerar bäst för olika typer av elever.

- När man väl har de digitala verktygen måste man använda dem på rätt sätt, utbilda personalen som i sin tur instruerar eleverna, säger Anders Forsberg. Genom att arbeta med lärarna stannar kunskapen kvar på skolan och blir till nytta även för kommande elever.- Tillsammans med specialpedagogen har vi har tagit fram en digital kursplan där vi visar hur vi kan arbeta med basprogram och appar och att skolans pedagoger ska få stöd i form av urval och kvalitetsurval, säger Sara Kleist, som är en av de två lärare som arbetar aktivt i projektet.

Projektet har digitala workshops, har en digital supportkanal och utbildar i specifika programvaror. Ett it-råd för elever, motsvarande ett elevråd, är bildat.

Statliga utvecklingspengar 2020

Redan sommaren 2019 visade projektet sådana resultat att Järntorgsskolan beslutade sig för att söka projektpengar för ytterligare ett år. Beslut har nu fattats och skolan har fått drygt 800 000 kr för att fortsätta utvecklingen under 2020.

- Vi ska fortsätta att utveckla pedagogernas kunskaper kring de digitala hjälpmedlen, och särskilt för elever med behov av särskilt stöd, säger Anders Forsberg. Målet är att skapa en så bra skola som möjligt, och det innebär utveckling. Hela tiden!

Ansökan om utvecklingsprojekt för 2019 öppnas i nytt fönster
Uppföljning utvecklingsprojekt 2019öppnas i nytt fönster
Ansökan om utvecklingsprojekt för 2020öppnas i nytt fönster
Digital kursplan

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-03-02