• Huvudmeny

Omdömen, betyg

Alla elever från förskoleklass till årskurs 9 har rätt till skriftliga omdömen i alla ämnen. Elever i årskurs 6-9 får betyg.

Omdömen

Elever har rätt till skriftliga omdömen i de ämnen de läser. De skriftliga omdömena presenteras för elever och föräldrar på utvecklingssamtalen som genomförs en gång per termin.
Här finns underlag för skriftligt omdöme för (pdf):

Betyg

Från och med höstterminen 2012 ges terminsbetyg i slutet av varje termin från och med årskurs 6. Eleverna ska få betyg i alla ämnen utom i språkval. Betyg i språkval sätta från och med höstterminen i årskurs 7. I slutet av vårterminen får eleverna i årskurs 9 ett slutbetyg och det är med slutbetyget som eleverna söker in till gymnasieskolan.

I grundskolan är en nya betygsskalan sexgradig, fem godkända (A-E) och ett icke godkänt (F).

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om den nya betygsskalan, Där finns även en folder som går att ladda ner. Har du problem med att nå den kontakta oss på bildningsförvaltningen så hjälper vi till.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2016-02-24