• Huvudmeny

Val av skola

Alla elever hör till en särskild kommunal grundskola. Det är oftast den skola som ligger närmast hemmet.

Alla elever har rätt att välja vilken skola man vill gå i. Om man önskar gå i en annan skola än den man tillhör kontaktas rektor på den skola man önskar gå. Detta ska ske före 1 mars varje år för att vi ska kunna planera inför höstterminen. Viktigt att tänka på är att eventuell skolskjuts inte erbjuds om man väljer en annan skola än den man tillhör.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2017-12-06