• Huvudmeny

Ungdom 16-19 år utan studiegång

Kommunalt aktivitetsansvar, KAA, är till för ungdomar 16 - 19 år som saknar studiegång. 

Du som är 16 - 19 år omfattas av aktivitetsansvaret, KAA. Kommunen är skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar i kommunen har för sysselsättning och erbjuda hjälp och vägledning kring skol- och arbetslivsfrågor till dig som behöver det.
Vi kontaktar dig som avbrutit studierna eller är nyinflyttad i kommunen för att ta reda på vad du gör och om du behöver stöd. Ungdomssamordnaren och SYV har också tät kontakt med de gymnasieskolor där Nora kommun har elever, för tidig samverkan och uppföljning runt eleverna.

Vi erbjuder stöd med

  • byte av skola/program
  • att börja på introduktionsprogram
  • studiebesök
  • praktik
  • ansökningar till praktik eller arbete
  • stöd i kontakt inför arbete och till AF
  • kontakt med elevhälsa eller landstingsvård
  • stöd via Activa
  • kontakt med familjebehandling, socialtjänst/IFO och missbruksteamet
  • hjälp med kontakt även till andra myndigheter.

Kontakta ungdomssamordnaren eller studie- och yrkesvägledaren om du behöver hjälp och stöd.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-11-13

Kontakt:

Ungdomssamordnare
Tel: 0587-812 26
Adress: Prästgatan 15, Nora
lena.boskarloof@nora.se

Praktiksamordnare
Helen Enekvist
Tel: 0587-810 30
helen.enekvist@nora.se