• Huvudmeny

Byte av skola eller program

Hit vänder du dig om du vill ändra ditt val till gymnasieskolan.

Innan du påbörjat dina gymnasiestudier vänder du dig till Gymnasieantagningen i Örebro för hjälp med att ändra ditt val, eller till din Studie-och yrkesvägledare.

Vill du efter påbörjade studier byta skola vänder du dig till kommunens ungdomssamordnare inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Vid byte av program ska du vända dig till både studie- och yrkesvägledaren på den skola du går och ungdomssamordnaren inom KAA (0587-81226).

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2017-07-26