• Huvudmeny

Val och antagning

Alla under 20 år kan söka gymnasieutbildning, utbildningen måste dock kunna påbörjas innan du fyllt 20 år. Du kan inte söka gymnasiet om du tidigare slutfört ett nationellt gymnasieprogram eller en likvärdig utbildning eller avlagt International Baccalaureate (IB).


Ansökan

Ansökan kan göras på två sätt, beroende på vilken grupp du tillhör:
-Ansökan via internet - för dig som söker direkt från grundskolan
-Med hjälp av vanlig ansökningsblankett - andra sökande

Direkt från grundskolan
Du som går i skolår 9 i Örebro län har möjlighet att göra din ansökan till gymnasiet via Internet. Alla elever i skolår 9 får ett papper med information och inloggningsuppgifter av studie- och yrkesvägledare på skolan i början av januari aktuellt år. Du kan sedan registrera dina val under hela januari. Har du inte någon dator hemma kan du nå inloggningen från en dator på skolan eller annan dator med uppkoppling. Du kan även använda den vanliga ansökningsblanketten.

Andra sökande
Andra sökande, skrivna i Örebro län, sänder ansökan tillsammans med bevittnade kopior av slutbetyg från grundskolan samt personbevis till: Gymnasieförvaltningen, Gymnasieintagningen, Box 31 110, 701 35 Örebro. Är du fokbokförd i en kommun utanför Örebro län ska ansökan sändas till Antagningskansliet i hemkommunen.


Antagningsprocess

Nu är antagningssystemet stängt. Sista ansökningsdag var den 15 februari.

Mellan den 20 och 26 april kan du som har sökt gymnasieprogram logga in via Dexter för att se ditt resultat av den preliminära antagningen. Om du har sökt program utanför Örebro län visas inte resultatet där. Det sker via den kommunens kansli. Det är dina höstterminsbetyg som ligger till grund för antagningen. Resultatet kan ändras till den slutliga antagningen i juni då slutbetyget finns.

Omvalsperiod
Mellan den 27 april och 15 maj är det en omvalsperiod.
Systemet är då låst, du kommer inte åt att göra ditt omval. Kontakta då din studie- och yrkesvägledare som hjälper dig.

Antagningsbesked
Senast den 6 juli får du det slutliga antagningsbeskedet via posten. Du som inte har kommit in på ditt förstahandsval ska då svara gymnasieantagningen. Det finns olika svarsalternativ och ett sista datum för svar på ditt besked. Har du även sökt utbildning utanför länet eller på friskolor som inte kommunen sköter antagningen för, kan du få fler antagningsbesked. Det är viktigt att du följer anvisningarna i respektive besked och svarar inom det datum som finns angivet.

Reservantagning
Mellan den 6 juli och 15 september sker reservantagningen.
Gymnasieantagningen i Örebro län sköter antagningen till årskurs 1 för gymnasieskolorna i länet.


Behörighet och Meritvärde

För att bli antagen till ett nationellt program eller ett specialutformat program krävs att du har slutfört grundskolan med godkända betyg i engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk. Om du inte har godkända betyg i nämnda ämnen kommer du att bli kontaktad av någon från Hjernets gymnasieskola Individuella programmet/preparandutbildningen.

Meritvärdet får du fram om du lägger ihop betygsvärdena för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg. För dig som fått betyg i moderna språk som språkval får meritvärdet beräknas på summan av betygsvärdena av detta betyg och de 16 bästa betygen i övrigt. Höstbetyget gäller för den preliminära antagningen från årskurs 9.

Betygsvärdet för betygen bestäms enligt följande:  A = 20 B = 17,5 C = 15 D = 12,5 E = 10 F = 0


Studier på annan ort

Vill du söka utbildning i annan kommun eller friskola gör du det också via webben. Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig om du inte känner sig säker på hur du ska göra.

Nora kommun kan bevilja inackorderingsbidrag för ungdomar som behöver vara inackorderade på grund av skolgången i en kommunal skola.


Ansökan till Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU)

Du som vill söka till NIU måste göra två ansökningar. Ta kontakt med den skola som erbjuder NIU. De informerar om hur du ansöker om NIU-plats. Sista ansökningsdag är 1 december 2014. Dessutom måste du även göra en gymnasieansökan till det program som du vill gå.


Riksidrottsgymnasiet

Du som söker till ett riksidrottsgymnasium måste göra två ansökningar. Via riksidrottsförbundet (RF) gör du en separat ansökan för dina idrottsmeriter, notera att ansökningstiden skiljer sig mellan olika idrotter och specialidrottsförbund. Dessutom måste du göra en vanlig gymnasieansökan till det program som du vill gå.

Interna länkar

Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Externa länkar

gymnasium.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

utbildningsinfo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2016-02-24