• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Elevresor till gymnasieskola

Elever som har Gymnasiekort behöver behålla det gamla över sommaren. Elever som börjar gymnasiet hösten 2023 får Gymnasiekort i samband med terminsstarten.

Gymnasieelevers elevresor

Skolorna informeras om att Nora kommun beviljar gymnasiekort till Noraelever som går gymnasieskola..
Skolorna kommer att lämna ut korten i samband med skolstarten.

Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast bidrag till elevresor, vilket betyder resor mellan bostaden och skolan.

Nora kommun har valt att bekosta gymnasiekort för kollektivtrafiken till de gymnasieelever med längre avstånd till skolan än 6 km. Om avstånd till närmaste linjetrafikhållplats överstiger 6 km kan elev även ansöka om kontant ersättning för anslutningsresa.

Gymnasiekort (Busskort) lämnas ut i samband med höstterminens start av den skola där eleven går. Vid höstterminens start gäller de rutiner som beskrivs i följande dokument: Rutiner för Gymnasiekortet (se länk)

I undanstagsfall kan gymnasiekort lämnas ut av kommunförvaltningen.

Gymnasielever reser med Länstrafikens turer men kan i mån av plats erbjudas anslutningsskjuts på kommunens övriga skolturer.

Eftersom skolåret inte alltid överensstämmer mellan grundskolan och gymnasieskolan är det viktigt för gymnasieelever att hålla reda på vilka dagar turerna går.

Bussanslutning för gymnasieelever mot Dalkarlsberg - Älvhyttan.
Från Nora station 16:40 mot Gyttorp och vidare mot Dalkarlsberg och Älvhyttan hänvisar vi till Länstrafikens linje 333 mot Karlskoga.

Bussanslutning för gymnasieelever mot Järnboås - Nyhyttan.
Från Nora station 17:00 via Borns skola och vidare mot Järnboås och Nyhyttan hänvisar vi till Länstrafikens linje 305.

För ytterligare upplysningar kontakta skolskjutssamordnaren.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: