Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Skolbussar och skolskjutsar läsåret 2020-2021

Skolskjutsar till respektive skola sköts av entreprenörer och länstrafiken.

Aktuellt

Kom ihåg busskortet till skolstarten! - Läs hela informationenöppnas i nytt fönster

Elev med växelvis boende, och som behöver skolskjuts, bör så snart som möjligt lämna in blanketten "Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende" - lämnas in under juli månad!

Inför skolstarten kommer information om skolskjutsarna att presenteras här och i SchoolSoftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartor för morgonturerna uppdateras under respektive skola nedan.

Du som inte utnyttjar skolbussen

Elever som inte avser att utnyttja skolbuss under höstterminen, vänligen anmäl det till: skolbussar@nora.se

Busskort för Nora kommuns gymnasieelever

Elever från Nora kommun får busskort från skolan.

"Noraelever i gymnasieskolor i Örebro kommer få sina busskort som vanligt" är det besked vi har fått från Örebro inför höstterminen 2020.

För övriga gymnasieelever från Nora kommun gäller samma rutiner som tidigare.

Gyttorpskolan

Järnboås skola

Järntorgsskolan

Karlsängskolan

Lärkesskolan

Ås skola

Länstrafikens Tidtabeller

Linje 302 - Striberg/Gyttorp - Fogdhyttan
Linje 305 - Born - Järnboås - Nyhyttan
Linje 306 - Lindesberg - Lilla Mon - Nora
Linje 307 - Born - Öskevik
Linje 331 - Gyttorp - Striberg - Ås - Nora
Linje 332 - Ås - Striberg - Gyttorp - Nora
Linje 333 - Karlskoga - Älvhyttan - Viker - Gyttorp - Nora

Bussbyten

Hållplatser där elever får byta bussar (förutom vid några skolor) är:

  • Fogdhyttan västra (från Blexberg - Skärhyttan) - morgon
  • Torget/Skolan Gyttorp

Turkartor till alla skolor i en pdf-fil >>

Länk till Länstrafikens tidtabeller >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gymnasieskolan

Kommunen står för kostnaden av busskortet till gymnasie-eleven. Busskortet får man på den skola man går i.

Bussanslutning för gymnasieelever mot Dalkarlsberg. 
Från Nora station 16:40 mot Gyttorp och vidare mot Dalkarlsberg och Älvhyttan hänvisar vi till Länstrafikens linje 333 mot Karlskoga.

Bussanslutning för gymnasieelever mot Nyhyttan. 
Från Nora station 17:00 via Borns skola och vidare mot Järnboås och Nyhyttan hänvisar vi till Länstrafikens linje 305.

För ytterligare upplysningar kontakta skolskjutssamordnaren.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-07-02