Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Allmän information om skolskjutsar

Läsåret 2017-2018

Grundskola

Skolskjutsberättigade är elever som har följande avstånd till skola:

  • Förskoleklass t.o.m. årskurs 3               mer än 2 km
  • Skolår 4 — 6                                          mer än 3 km
  • Skolår 7 — 9                                          mer än 4 km

Dessa elever får skolskjuts automatiskt, dvs utan ansökan. Elever som av annan anledning än avstånd är i behov av skolskjuts ansöker på särskild blankett. (se länkar denna sida)

OBS! Rätten till skolskjuts/busskort gäller inte till eller från fritidshem.

Skolskjutsberättigade elever åker skolskjuts med följande bussbolag:

Örebro Läns Taxi
Närke Buss AB/Norling Touring
Länstrafiken — Nobina
Vasselhyttans Taxi & Buss

Busskort delas ut till elever som åker med Länstrafiken. Elever som åker med övriga bussbolag behöver ej busskort.

Länstrafiken kör enligt tidtabell vilket innebär att bussar körs alla vardagar under läsåret förutom under höstlov, jullov, sportlov och påsklov.
 

Gymnasieskola

Alla gymnasieelever med avstånd till skolan som överstiger 6 km erhåller busskort. Om avstånd till närmaste linjetrafikhållplats överstiger 6 km kan elev ansöka om kontant ersättning för anslutningsresa.

Busskort lämnas ut i samband med höstterminens start av den skola där eleven går. De första veckorna på höstterminen är det möjligt att resa utan busskort mot uppvisande av antagningsbesked.
I undanstagsfall kan busskort lämnas ut av kommunförvaltningen.

Gymnasielever reser med Länstrafikens turer men kan i mån av plats erbjudas anslutningsskjuts på kommunens övriga skolturer.

Eftersom skolåret inte alltid överensstämmer mellan grundskolan och gymnasieskolan är det viktigt för gymnasieelever att hålla reda på vilka dagar turerna går.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2020-05-19