• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Särskilda behov

Barns rätt till stöd

Alla barn har rätt att få det stöd de behöver. Enligt skollagen ska det  "i utbildningen tas hänsyn till elever i behov av särskilt stöd" och i läroplanen anges att rektor ansvarar för "...att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver." Det kan till exempel handla om experthjälp från elevhälsans olika professioner.

Så här gör du för att få hjälp

I första hand vänder du dig till skolans rektor. Du kan även vända dig direkt till Elevhälsan. Den kompetens som finns representerade vid elevhälsan är: skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator, specialpedagog, LSS-handläggare och ungdomssamordnare.

Du kan kontakta elevhälsan via kommunens växeltelefon: 0587-810 00

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: