• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Åtgärdsprogram, handlingsplan

Elev som har svårigheter i skolarbetet skall ges stöd enligt skollagen. Det är rektor som ansvarar för att behovet utreds.

Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska rektor se till att det utarbetas ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska vara ett redskap för planering och samverkan mellan lärare, elev, elevhälsan och vårdnadshavare. Åtgärderna utarbetas i relation till läroplanens och kursplanernas mål.

Åtgärdsprogram ska utvärderas och revideras vid behov.

Läs mer om rätt till kunskap och särskilt stöd på skolverkets hemsida.  

www.skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2016-02-24