• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Åtgärdsprogram, handlingsplan

Elev som har svårigheter i skolarbetet skall ges stöd enligt skollagen. Det är rektor som ansvarar för att behovet utreds.

Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska rektor se till att det utarbetas ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska vara ett redskap för planering och samverkan mellan lärare, elev, elevhälsan och vårdnadshavare. Åtgärderna utarbetas i relation till läroplanens och kursplanernas mål.

Åtgärdsprogram ska utvärderas och revideras vid behov.

Läs mer om rätt till kunskap och särskilt stöd på skolverkets hemsida.  

www.skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: