• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Allmän information om skolskjutsar

Läsåret 2023-2024

Grundskola

Skolskjutsberättigade är elever som har följande avstånd till skola:

  • Förskoleklass t.o.m. årskurs 3               mer än 2 km
  • Skolår 4 — 6                                          mer än 3 km
  • Skolår 7 — 9                                          mer än 4 km

Dessa elever får skolskjuts automatiskt, dvs utan ansökan. Elever som av annan anledning än avstånd är i behov av skolskjuts ansöker på särskild blankett. (se länkar denna sida)

OBS! Rätten till skolskjuts/busskort gäller inte till eller från fritidshem.

Skolskjutsberättigade elever åker skolskjuts med följande bussbolag:

Knarsta Åkeri AB (tidigare under namnet Örebro Läns Taxi)
Connectbus AB
Bergkvara Buss AB
Länstrafiken — Svealandstrafiken

Busskort delas ut till elever som åker med Länstrafiken. Elever som åker med övriga bussbolag behöver inte busskort.

Länstrafiken kör enligt tidtabell vilket innebär att bussar körs alla vardagar under läsåret förutom under höstlov, jullov, sportlov och påsklov.

Gymnasieskola

Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast bidrag till elevresor, vilket betyder resor mellan bostaden och skolan.

Mer information finns på sidan om Elevresor till gymnasieskola

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: